1954. szeptember 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

235

» Előadói Nemes Béla. Hat v. v o z a t • A végrehajt ''bizottság' 1./ Dónn Rudolfot, n kereskedelmi osztály helyettes ve­zetőjét ebből az állásából levált Ja és a Vegyesipar és Javitó Tröszt igazgatójwV nevezi 1:11 I) If 2./ Farkas Pált a keresked-lmi osztály helyettes vezető' jévé nevezi ki; 3#/ Fábián -'jász ló ügy éb enni akit a VJ XV# /sz né lyz éti/ osztálya » Budapesti Vegyestpr>ri Javitó Tröszt fő­mérnökéül Javasol, a döntést <* legköz-lebbi ülésre halasztja ín utasitja Hajós György VB—tagot, hofjy a Fábián Lá sz lovai folytatott a zen-™ Íves Megoeszelés után adj^on véleményt# Határidő: szeptember £3# Felelősi Hajós György. E •/ AJffi. ■g^P.lífflLor. £3j.ri. iü-i- itt. ravnircmLiének megállai­•taaa. Előadói Pest.a László# /) II a t á r o z u t: // A VB szeptember 23.-i ülése nayirenÍjé re a kö­/ ' vetkező tárgyakat tűzi kii Jelentés Budapest téli felké­szüléséről. A tanácsi vállalatok 1954#II#negyedévl aérlegb-száaolóival kapcsolatban a szeptember 9.-1 ülésén hozott 790-796 sz#hptárezat§kat a következő határozattal kell ki-úsziteni; Kimondja a VB,h©gy a Pöv#P énz ;ra z iá lkoddal Bi- , / eettságnak azokon az ülésein, amelyek w negyedévi mér­I / Iegb esz'<molókat/tárgyalják, az osztályokig az igaz; © f d gatórágak vezetőin-!: mejj-lenére köt-lező. Határidői negyedévenkint folyamatosan# Felelősek: í*z osztályok és az igazgat ón ár*#lc vezetői. H it a Budapesti Városi Tanács Végr shAlt ©bizottságának lWÖ4#oaayto*uber ló. -án tartott ülésében. Vlíte 9 VB elnökhelyettes© mb VB-titkár ?TT _________ X I . , &t? * > ______ti________________ ________________fi_________________________ _*________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom