1953. december 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

15

I • • i s - 5 ­\ A fentieken felül az autóbuszhálózaton uj vonaluk indítása és meg­hosszabbítások révén a terven felül kapott autóbuszokból mintegy 30 km2 eddig közlekedés nélkül volt - területet vontunk be a közle­kedésbe, 21 /Orbánhegyi/, 36 /Lőrinci lakótelep/, 48 /Kőbánya, 49 /Rókushegy/, 50 /Budatétény/, 51 /Csepel - Kertváros/, 54 /Kispest/, 58 /Budafok/. A november havi tanácsülésen számos felszólaló tanácstag foglalkozott a közlekedés tarthatatlan állapotával ás azon javaslatok megválósitá- sáráa, amelyek adottságaink'mellett lehetséges, kiadtuk az utasitást, mint pld. 57-es, 63/a jelzésű villamosjárat rendszeresítése. A tanács­ülésen elhangzott többi javaslatok megvalósításával most foglalkozunk. \ III. A főváros közlekedésfejlesztésének főirányai: elsősorban a meglévő vo­nalak erőteljes sűrítése 'számtaTan uj kocsi beállításával, a sugárirá­nya vonalak közlekedésének nagyobbarányu meggyorsitása a pálya rendbe- hozása utján és körgyiirü3 vonalak megteremtése a külső kerületek össze­kötése /Hungária körúti vonul, Lőrinc - Nagyicce - Újpest/. 1 főváros közlekedésfejlesztésének alap oly cl a földalatti - gyorsvasúti vonalak - üz emb eh oly eze 3&ig a nagy tömegek elszállítására a villamo s igénybevétele sugárirányú és kürgyürüs vonal; kon, de kiküszöbölve á belső városrészek keskeny utcáiból. Korszerűnek minősítjük a negyten- gelyü, középső ajtóval io ellátott távkapcs llsu kocsit széles ás kettős felszállóajtókkal, zárható lépcsőkkel, a pótkocsik leváltása a tárgy­időszakra vonatkozóing 1954. évb„.n gyakorlatilag végotár. De a meglévő villamosvonalakon az utazási sebesség és biztonság növelése érdekében korszerűsíteni kell n vágányzatót és úgy terveztük, hogy évenként egy-egy vágányközáprehelyezés, második vágányépítés ás térrendezés javas Iható. .. trolibusz alkalmazási területe olánzör a keskeny utcákban megszüntetett villamosuk pótlása /Bethlen azután a villamos tarifájú - és magas önköltségi! - autóbuszvonal" helvottesitáse /13 és 19 Kőbánya - Csepel/, a forgalmas hegyi járatok felváltása /22 Budakeszi, 11 Rózsadomb/ és végül a földalatti gyorsvusut állomásaihoz közepes sűrűségű ráhodró v-onalnk épitéso. j.z 19 54. évre n következő trolibuszvonaiak vannak ter­vezés alatt: ' * ~ ~ ........ 75. Jászai Mari tár - Élmunkáshid - Lövölde tér - Keleti pu. 76. Váci ut - Dózsa György ut - ..jtósi Dürer 3or - Hungária krt - Népliget és ennek következtében a 72-es vonal továbbvezetése a Verseny utcán át a Keleti pu-ig. Az autóbusz főszerepe a villamoshoz Kihordó vonalak ellátása a külső [ kerületekben és a villamos segítése a földalattira megérett túl forgal­mas vonalakon /^agykörut, Rákóczi ut, Üllői ut/. A fővárosi autóbuszháló­zat csaknem kiépült - főkép sűrítésre és selejtezendő kocsik pótlására van szükség - és 1954. évben még a következő járatokat kell indítanunk: n r U * tt I > üf30 I* «­- - - ■ m - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom