1953. július 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

58

i- 47 ­Ho gyári néz ki ••• üt épi trés kérdése , különösen arra v !x r, ■> in­tettel, éo;./ a érén vés .Imán-körut - a Eimor-utcátél az üllői-utig rossz ff llapotbun van , es annak . ... . it oe mintegy 5-6 millió fo­rintot igényel. Ez a hitelrésszé a j v.tévi nitol kor tben e-:y' Ital ában # * *» nicsen biztosit a. * * ii 76-os j r tqfc,; oly - V'ci-nt, ébert 'roly-körut sarok és Dozst György-ut vonalért halod és igy menne a Lerepesi-utra, ­tatét kell a Liget elejére behozni és miért nem nőhet az tovább a • un; ária - körúton, - bár i az, . o:. ott romod van. A 21-es kijár palotára, vagy Újpestre, - és té. :or megszűnne-e lehetőség, hogy a palotaiak bejárjanak egészen a Keleti pályaud­varig, vagy. pedig k nysze 'Ive 3 ennének, ho y eg. enesen cs k ...arx- tdrlg mehetnek? Erre a javaslat ne• tér ki. Oswaldné: k p-as járat sűrítésében benne foglaltafcik-e a betét/té-t beikt tésa, amit : legai bbi VB. "lésen ktétünk? £ 1 n Ö k: Javul: azóta a közlekedés? 0 s w a 1 d a é :té • nincs nu. .. bet tjárat. Hajós: első kérd ésein hory a kerületekkel minden tűm: t megbeszélt-e az ige z •• tó ság, teliét: as autóbuszok uj von.la.it, a sűrítést, a von- lmegzosseabbiT sokat és a trolibusz-jár; tokát? .i m' sik kérdésem, ho y a kerületek javaslataiból mit fogad­tak el es mit nem, - avi pedig nem fogadtak el, azt milyen indokkal | utasitott k el? Jó lenne, ha térképen is be tudná a műt:.tni oz igaz­gatóság a v nal meghosr.zabbitásokat és módosításokat. bem tartja-e túlzottnak az iy z •. t'ság, hogy az összes autó­buszok 4o- t selejtezésre tartják vissza? Ez . tv m t lzott. E 1 n ö k: Több kérdés nincs, gyulai elv társ v él?ezol „ kér­d■ sekre. G -y u 1 a i : a mi -taekes elvtárs el so kó 'dósét illeti, meg­merem a V greha jtóbi zott S: got, hogy a Budák esz. i -Búd tés közötti gyári . sz _________________________________________________________________________________________________________ ....... r é »■■.?; «+, >vaO0 fi mr

Next

/
Oldalképek
Tartalom