1953. június 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

í , sas A BUDAPESTI VÁROSI TAN.'CS VÉGREHAJTOBIZOTTSÁGa. 'I íiÜfl f.fo ra/ cl i Meghívó s* A Budapesti Városi Tanács Végrehajtóbizottsága 1953 ..junxua Xte-én /csü­törtökön/ reggel 8 órai kezdettel a végrehajtóbizottság elnökének a Központi Varoshazán .lévő tanácskozó termében /VaVároshaz-Ur.S-ll, J.em* 9i-95o/ ülést tart* /l56aülos©/ Napirendi 1#/ Jel.entós az 1004/19ö3©MTns?„hat,árpzat .végrehajtásáról; tekintt eJL. a_bünön vetélésre. / Kezdési időponti 8C05 óra Előadó: Katona István Külön meghívottak: Lóránt Lmre é s Békés Imréné az egészségügyi minisztérium, to Dirschler Lmre a szülési-nőgyógyász szakcsoport. Kelemen Endre orvosszakúrtő a büntetőtörvényszék, Surányi Gyula és Horváth Kornél a VB hivatali szervezető részéről.. 2./ A.Vidám, Budapest tervezete* Kezdési időpont: 9*30 óra Előadó: ^agypál Margit Külön meghívottak: Nemes Dezső n népművelési minisztérium, Angyal Károly a DISZ, Köri László az MSzT, Fabólt Zoltán a SZOT, Lakatos„László a népművelési AB, Sásdi Sándor, ^ Lakatos Sándor* Dókáin Sándor és Muzomol Józsefné a VB hivatali szervezető részéről. 3)/ Jelentés a munkás 1 eyelgz.4jlT.il° Kezdési időpont: 10.20 óra Előadó: K003 József i Külön meghívottak: Gáti Zoltán ós Csata Irén a VB hivatali szervezete részéről* 4©/ BeAetógntéa ek. A kerületek részéről meghívást kapott az ülésre Barabás Ber­talanná a VIII,, kerületi VB elnöke és Töklincz Ferenc a XV.kerül?" ti VB elnökhely ettosoo ‘ Buda pest ,1953* junius 5 = Pongx-áoz Kálmán s.ko Koós József s.k, a VB elnöke a VB titkára. / L_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom