1952. október 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

126

r-^r7* —r ......: -- e - -.........................- - — rr - I 1 ■ i- 13 •* J./ A 71-cs trolibusz-!árat tál kapcsolatos. bal:setek. Előadó: Kopácsi Sándor. A 71©cs trolibusznak ®k.» Bút rr való kivezetése óta ® Mar®it-hid pesti hídfőjénél 15 halálos és részűn súlyos ^kime­netelű baleset történt. Jácg ke len' vizsgálni “nn®k szükségességét, ho.ry a trolibusz ne a X {■ 'N hanem a Személy nők-utcán és a Balaton- utcán forduljon vissz®. Lv .wégcs voln® ®.z is, hogy a járdaszigetckPt rx budai hídfőhöz hasonlóan rüuljár év®l helyezzék át a hídfőbe. H • t á r o z ® t: A Vé Treh jt áMzottsá-: ut sitj® r IX, /közlekedési/ osztály ve étijét, hogy a rendőrség 1104 közlekedési osztályával az illetékes szakminiszté­riumokkal és s znkszcrvclrkcl való ne v tár gye lás alop-®" j® n terjesszen be javaslatot a VB-nek a 71-cs tro­libusz von- Ive ze t ősének megváltoztatására. Határié- Ő: o let c t <: r 24. Felelős: N®nai Gj'örgy. *. Kelt a Budapesti V-rosi Tanács Vé.grelr jtódizúttsá ;ának 1952 ovi oktéb-r hó 9,«i ülésében. N r z v p. 1 Ferenc s.k. K o 5 s József s.k, a VB elnökhelyettese ® VB titkár? 1 cső .^ortvcz'tő í bF-b - SooW »»mL"'

Next

/
Oldalképek
Tartalom