1952. január 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

» """" -í» A BUDAPESTI VÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTOBIZOTTSÁGA. Meghívó a Budapesti Városi Tanács Végrehajtóbizottsága 1952.január 18.-án /pénteken/ 13 órai kezdettel a végrehajtóbizottság elnökének a Köz­ponti 'Várósházán lévő tanácstermében / V.,Váro3ház-u. 9-11*1.em. 94-95./ ülést tart. /84,ülés./ Napirend 1,/ Az ipari osztály 1952 cvi váliaiatfcjlcsztósi terve. Kezdési időpont: 13.10 óra Előadó: Hajós György I£ülön meghívottak: Erohcgyi József a helyi ipari minisztérium, Dunai ^Ernő az ipari AB, Barát István, Sinka István és Rostás Ferenc „-Q VB hivatali szervezete részéről, B•/Javaslat a népművelési osztály 1952 évi munkájára. Kezdési időpont: 14.20 óra Előadó: Gnlicza Károly Külön meghívottak: Dóba Ferenc a Budapesti pártbizottság kulturális alosztálya, Jánosi Ferenc n népművelési minisztérium, Lakatos László a népművelési ÁB, Szőnyi József a VB hivatali szervezete részéről, 3./| cszámoló a Budapesti Városépítő Tervező Iroda működéséről. Kezáési időpont*: 15.50 óra Előadó: Bérezi Márton. Külön meghívottak: ,'~'katos Sándor n Budapesti Pártbizottság, Benkhardt Ágoston az építésügyi minisztérium, Pozsonyi Zoltán az építési AB, Benjámin Károly ,Doma nyele Sándor, Szabó Dezső,Istvanovits Mihály a^Budapcsti Városépítő Tervező Iroda, Nánai György és Prcisich Gábor a. VB hivatali szervezete részéről. if/Blőterjcsztés a közüzemi dijak és a közületi követelések beszodósóről szolo szabályrendeletről. Kezdési időpont : 16.50 óra Előadó: Kiss György Külön meghívottak: \ Bányász^László a Díjbeszedő Vállalat, Dókán Sanlor os Szecscy Dénes a VB hivatali szervezete részéről. . /Bejelentés: az autóbuszalkalrészck biztosításáról, /szóban/ Judapeat,1952,január 15. ; o n g r á c z Kálmán s.k. K o ó s József s.k. a VB elnöke / a VB titkára 4- _ KT _______£---—— V

Next

/
Oldalképek
Tartalom