1951. október 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

175

[ * ■ *•■>»> ■'•.mm I a folyamodóval a vételár hiánytalan beflzetéaónek iga*oldom után Írassa alá 4a azt k végre. »uj tóbizott- eág elnökének ulwirtía céljából mutassa i>e. líutárXdó # «*érződén elkészítődéresektőber 13 i'el ilőa*dr.j iee György ő. Javaslat az útburkolat bontási szabályrondelGtuoz vé&re— haltjai uTÁUtáafoboosátforü.---------------------­Slőwdő* Kánul György. A gyakorlat folyamán azükségeMoé vált az utburk latok fel­bontásáról szóló aanbályarsadslet-tos végrehajtási utasítás kiadása, amely tttbuigajr.itást nyújt a különböző homályos paragrafusok helyes alkalmazására nézve, a Kellékeit végrehajtási utasítást a Budapaati Városi Taru.cn Hivatalos Közlönyében közzé koll te;mi. Határoz* ti 1546 A Végrehajtó bizottság a bejelenthet tudomásul v-jazi. /Jegy Öltönyvi klvor»«tot kap a IC?*!./ VI. a 70-os trolibusz vonalveveténénak kijelölése a Dózsa Gyth gy-üt"' áie nYVuu bvcTi WapC8ÓIhVtbar® Előadó:Kánai Gyűrgy• a Dózsa György-úti felvonulási tár megápitdutvol éa * Sztálin szobor fölállításával egyidejűleg osttkségeusé válik a 70-«s trolibxisz útvonal ónak megváltoztatása. közigazgatási be- Jéráot végző szervek egyöntetűen azt javasolják, hogy a 70aea trolibusz a Városliget felé haladva a Gorkij~fnsorból letérve a üujzu-utcún a Damjanich-utcán át u lebontás alatt álló templom he- — lyótt a aioaiani végállomásig haladjon, vi*szafelé pedig a Kossuth Lajos—tér irány bún ugyanezen az utvonaloj közieked jen. A vonal megépítősének költségeit 550,000 Ft. Hozzászólók* Kádár Kóbertnó, Lukáoy Ferenc, Mnui György, Hatáx'ozu t: 1547 A VégrehajtóbizottBóií a javaslatot elfogadjn én uta­sítja a kűclekedéal osztályt, hogy * 70-ee troli­bvujzvonal uj vonnlvusetáaére a VÍUukíüü vasút Vélla­, latot ntuojtsa. \ Batáridő* azonnal [ Fel-lóét Námii György. ! / Jegyzőkönyvi kivonatot kap a KP!,1./ 4 A napirend 4,/ tárgya* Javaslat artista wun .^helyek I létéül t'-hiáre. Előadói Vsirs.v István. v **} i . ,f i X "-r k _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom