1951. augusztus 3. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

, 1 . ... L*^S8n.Y^i»i.Mí8&.2IC4®íáÍJ0BKíC2iÍ5éi Meghívó. A ftidapesti Városi IVnács Vógrehsjtóuizottí<á<£ 1951 augusztus 3.-án /pénteken/ 13 órai#keadatta 1 a Végrahajtóuizottság elnökének a Köz­ponti Városházán lévő tanács te r ne De n / V. .Vároaház-u. 9-11.1. en. 94-95./ ülést tart. /62,ülés./ • • «*­♦ Napirend; 1./ Ő9lentéa_a_^C_.K.arUl0ti_tanács általános vizsgálatáró 1. Kezdési időpont: 13#10 éra Előadó: Pesta László ^ Külön meghivottak: L'olnár István a ,KK. kerületi Pártbizottság, ŐZŐK.0 riarnti az LÉK, Andica rséláné. iiadnai józsefné és Groliuann Gyula a Kil.ker.VR, Schőller Károly, deres Dezső és az osztályvezető* a Vd hivatali szervezete részóro'l. * 2./ ^Ifitgrjésztés_a_gs§pelzszi-^etszentniklógi_|IÍYr2^iS9y2_lSÍSCitésere. Kezdési időpont: 14.10 óra Flóedó: Ssécsónyi Ferenc Külön meghivottak: Rostásai István a KPM, Fekete Iíihálv a pestnegyei tanács, oticzai Rezső a .21X1.kerüle ti VR, Nagy István a HTV, ^ Kopta Károly a közlekedési állandó bizottság részéről. 3./ J§l§ntéa_a5_ipari_^nulóiaLglák_éy_otthonok_ 1950^5L tanévért 1. Kezdési időpont: 14.45 óra Flőndó:Moscnyi TMe Külön inogni vottak: Solt Lajosné az KTil részéről, a.dZOT, az MiQSz és a DIÖz kiküldöttei, Tóth jjndre a rnunkaerő^zdllkodási állandó bizottság, Sasa Frzsóoet a V3 hivatali szervezete részéről. 4./ J9l9ntÓ3_^dapest_1951_J.félévi_j^rványügyi_helyzetéről. Kezd'’:’, időpont: 15.25 óra L’löadó: Dr.Arató Ottó Külön woghivottuK; dr.Kátai Aladár az egészségiéi Minisztérium, dr.Kendő Zsi^nond az egészsémáéi állandó bizottság, .dr.Havas Imre a V3 hivatali szervezete részéről. p~ am9

Next

/
Oldalképek
Tartalom