1951. július 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

4

• ^ #- 2 ­5*/ Jolontós cg állandó bizottságok munkájáról /Pótlólag kózbositvo./ Kezdési időpont* 15,40 óra Előadót Ncgy Józsof Külön meghívottaks 4 Tóth Endre a munknerőgc.zdálkcdási állandó bizottság, Qcsztci Ferenc a XXII,kor.mezőgazdasági állandó bizottság, Paál Józsof a XIII.)cor. építési állandó bizottság. Bognár Forenc a VIII,kér,tanács vdgrohejtóbizcttságo, Rybka Gózánó c. VB hivatali szervezete részéről, 6./ A Hunrá?tta-krt - Thököly-ut kcresttozósétől e Hermlna-uton a Külső gfctalír:-utcn és a PödnaniczKy-btcán át ÖMarx-torlg uj trolibusz- Vonal menln31táaa. ~ " Kezdési időponti 16;40 óra ; Előadói Szócsónyi Fcronc Külön meghívottakf Fazekas István a belügyminisztérium, + Rostássy István a közlekedés- ós postaügyi minisztérium, Seres Marcell a rendőrség, Csongrádi István r. Főv, villamosvasút Vállalat, íroislch Gábor "a VB hivatali szervezete részéről, 7,/ Be jolontós. A Vidám Zudapost-albizottsá.? aktiválnak bejelentése. Budapest,1951,junius 29, Pongrácz Kálmán s.k. Nagy József s.k, r\ a VB elnöke a VB titkára, \ \ é 4 f . . '• I I • / “ ! • 7 I • * i •. . , / 11 * ♦/ ► i r • ; _; í

Next

/
Oldalképek
Tartalom