1951. február 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

56

I _ * —BBBBB « mm bbi —mg} j . l •:ri: a-'- .• ratiVi : / » » V •-? -í • ' " V' • ' .. ■-* J;7- ; /Árc.réYri B l„r •» i :> • ■-? • *1 * 'tó, • . l?5l-bcrt^gc^ltaru}p . *■*■ j fi * V j : -r r‘F*V.'lrf Z \yh főváros köziek cdr/cjtifcícf fiötflcsztéseben neryjc lcfltőiérU csítaánytű*#' tifrory11*51.évben előrelátta tál? 7'3$i*trolibuez le szállítására itáoA’thpf iunkvfoti- ffUp.'H ' £9%M<?ó*tf. _M . ' A trolibusz-vonal nefoilkpibá.eift24réfify clqnmcl voltunk q kpvctfcíső . •zenpontokra; ‘-fi SffXfite* <- • ’ v .. # . . .. ri vr b ti 'fi’v «... . * 1 1./ A rendeTke»-?«£(£ álló réocplk’ szán**, „ J~ « . N «....,, 2./ o naxin®lis sebe'ssig kirt sználh*. tosáre. * ‘ 'ti {.'(’* '3vAáSzfizprngbr n álljon e felszíni kö^lclccdosscl, ;ri tiv. 1 ■ 4r./^ Ruc&pcat Jtózlckcdieőt ne csak, hely i von* tkozúban Jr vitae, fo 5./ órintaen. oHraVh .rdt;.eitocnyck*ct, Yhoi noiiy tönc™*ck ryors c£­* 3U f.,. 8zúllit©BÚnl^kc}l * "ónaoskodni. ’ ■» .távolabbi céloknak is rékg/cleljen,*$/.> ■<t Az i enc rte te tt szén borfia!* vfigy cl cr.bc v éti ével évben 7 z' *l#bbi p tfólibtrez-vona 1 ne gépitekéi- J tóé toljuk.: •'f .ri 9 . .77. * f/Ú- ,e ** ' ' ?ztr.íln-l^dYf;^tá^'TÍ9-?^-rt KÚofryfclflfift f Hqngúiagköru}, Könyv r s jtóln-'n-körfttj * *\ •• ó fc ■? " • r "* *0 x ~ y > • l ' ' - * Jevr, sir tünk indokol s következek: ~ ti'*v- ig.. •. •• ' * ,* , * * J*-\ ■ ij A javasolt útvonalon a 25 trolibusz bc'álli-tá.j^vel 2 perccnkint való ; rijinditás válik lehetővé. így - he 65 uta e.t veszünk álípul kocslnklnt - V;' ébsánktot közel 4.000 utast lch^t szállítani. Sz a* 1951.ŐVi közlekedési ;ígényck'dt kielégíti. %e:'**Ci tt >'■: ■ t ' :rrv •'■"te.rv . A ,Tyct£Ob% közlekedés a trolibusz egyik nlapfcltótcle. A trolibusznak a nrxlbiálliBí'sehréesógc-. - r ceglédi M'V soronpót kivéve *tiz egész utvo- nelcn kihrsznáilibtó. A trolibusz-vcnnl r. várcs keleti sugárirányú vonalait ntjdnen teljesen átfegjr. így olkolnea rrra, hegy -z utaz-tei Időt - főleg r perenvárosek dclgczói szúriúc - nerröviditec. Ennek következnénye *z is, hegy tehermentesíti a sugárirányú vonalakat ss fcllrzitja a várcs belső köziekédéei f:szültaórót. nemcsak egy vonalnak nyújt segítséget, hanem ' z érint, tt lakóterületeknek és ipari Uzencknck is Jebb ás ryersabb közlekedést biztesit. Átszállási lchetŐ- í sóg nyílik erről r vénáiról a várts brárnely része felé. A 21vcs villa­ncaviszcnylrt trpasztalat*! az áth rdá-vcnalak szükségessé^Hát konkréten bebizeny itettú. As útvonal érinti ez épités olatt ^lló Népstrdient ás ez épülő föld­alatti ryersvasut vcrállenásút is, rhennan a-z utasok elszállítását észak-dél irány ben le*hctc'vc teszi. ^ fe t

Next

/
Oldalképek
Tartalom