1951. január 30. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

113

' AÁ3 fel a gyógy szert. 7 1 tá k: A horzrázóltaok követi esnek. /Senki asm Jelentkezik./ Ast hitzen helyea, ha ezeket a feladatokat átadjuk a kerületeknek azért, ho© kell* ellenőrzéssel utolják ki az inzulint a r úzorulóknrk. felfogadja a Javaelatot a VB? /Ige n./ Ha Igen, akkor ezt határozatként kimon cm. üofit pedig .efy7l elvtára te az Jelent tt a 7o-es jroji'-uaz T0.nfll;W fóeiihouazebbltáti/ról. A7.06 óra/ Nezvál: két hete volt a VB alőtt a trolibusz vonala neghonszabbitusának kérdése. Most szeretnék beeztaiolni a VB-nek Ufóról, ho© nout mar végső fokon ie minden het.Bggal m ftárgvil tuk őzt a kérdést, kimentünk a helyszinra éa traabuaazal két-h'ro~i pró- b* t végeztünk arra nézve, hogyan lehet kifordulni e zercélyt.Hk-utcából a körútra, ltdtaoe az a ne ''llapitás, hogy a fzent latv'n-köruti J * rdaszegély elbontása nélkül la ki tud fordulni a körútra a trolibusz, ouak a L-ea viilaaoa meg állóján* baloldali fülketer'lete felaő részé­ből kell levennénk, ami viszont nem jelent komoly kiadtat. A martaiét ró 8 6*rokr* teeaz "k, emi lehetővé teazl, ho© a 2-ea villamosról leszállók V?ez lyeztetcee nélk"l állhaeaanak aeg a kcoelk. Az orzttay álgonddá, ua szerint táncot huzunk a trolibuoz é* a 2-es közé ezéi t, ho© e közön­ség ne oldalra J'rkálJon, hanem előre menjen. Ezt a megoldást tatáltu* a legjobbnak arra, ta© a k™ruti forgalomból elvigyük azokat az emberüket, akik a Dajaay-Zslllnazty* ut felé akarnak menr.i. Arra kérem a VJWt, hogy a múlt tárgyalás ada­tainak ismerete alapján, az **'óta tartott helyezini ezeale alapjró J 'rulJón hozzá a 7c-eo vonal meghosszabbít tataoz. S 1 n Ö klhiván valaki a beszámolóhoz . oaráezólnl? /h a m./ Alaposan megnéztük, meptár©al tuk ezt a kérdést a ptatfó- rumokkal ée o kírlekedéerendéezettel. Azonkívül Nezvál elvtárseal a ¥-tt®- T3 - j # ______________________________________________________________________________________________________________—tt-------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom