1951. január 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

49

• I 4 Ja3íaslal_a>2ü=2s.trDlibuszYcruil-OfigljDSÁ2al3bittsára* Végrehajtóbizottság ! A Szt.István krt. forgalmának tehermentesítése érdekében szükségessé veit a 70-es trolibuszvonalnak a meghosszabbítása, a jelen1 égi • Kossuth Lajos- téri végállomástól a Szt.István krt-ig és vissza. A tárgyalt sok eredménye alapján a meghosszabbitott vonal útvonala a következő lenne: Kossuth Lajos-tér- Szemólynök -utca / kifordulás a volt Elisee kévé­hez előtt /- Szt.István krt- Falk Miksa -utca- Kossuth Lajos-tér. fo A meghosszabitott útvonalon a következő helyeimre javasoljuk a meg­állóhelyek létesítését : 1./ A Sl gváry-téren a Földmüve lé süqtí minisztérium sarkán, a jelenlegi trolibusz leszállóhelynél. * 2,/ A Kossuth-Laj os-tér és a Szalay -utca sarkán / a Legfelsőbb Biró- ség előtt./ 3,/ A Falk Miksa -utca 32-es számú ház lőtt, a Szt.István körúttól való befordulás után. • 4 4 4./ A Falk Miksa -utca és a -tarkó-utca sarkára. HATáHOZaTÍ_JaYA§LAT. A Végrohajtóbizottság 1./ elhatározza a 70-os torolibuszvenal meghosszabbitás. t a Kossulh Lajos -tértől a Szomélynök utcán át a Szt.István körútig es viswa • . a Falk Miks „-utcán át a Kossuth Lajos-téirig. ^lfogc^a a megálló­helyekül a Földművelésügyi minisztérium sarkát, a Kossuth Lajos- téri Szalay-utcai sarkát, a Falk Miksa-utca 32-es számú ház előtt, a Falk Miksa-utca éí a markó-utca sarkát. • « 2./ felhivja a VIII.oszt*lvt, hogy a kivitelezésben résztvevő válla­latokat a határozóról ertesitse azzal, hog/ a munkálatokat sürgősen kezdjék nog. FcIglőo: Nánai-György osztályvezető Hátáfiag: 1961. janiéi. 4 Bud^ est,1951. janutr 11. A VlII./közlokodési/osztaly: Szécoényi s.k. osztályvezető h. tt

Next

/
Oldalképek
Tartalom