1950. december 19. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

144

i i ' ^fQUI • A Dózsa Győrgy-uti aluljáró december 21.-éré, Sztálin elv­társ születésnapjára abban az állapotban leaz, hogy itt villamost lehet vezetni* A javaslat szerint a jelenlegi 23-as járatot a Vágóhidtól a Baross-térig, a 21-es járatot a Nagyvárad-tértől a Váczi-ut és a Dózsa Gyórgy-ut kereszteződéséig, a 15—ös járatot a Dózsa Győrgy-ut és Váczi- ut kereszteződéséről a JáBzai Mari-térig lehet közlekedtetni* A Váozi- ut és a Dózsa Győrgy-ut kereszteződésénél mind a 15—ös, mind a 21-es viszonylatnak visszafogó váltót kell építeni* A vonal megépítésének költ­sége 500*000, a visszafogó váltó épxtóse 100*000 forint* Hozzászólók* Széasényi Fereno,Nagy József,Kruzslák Béla, Ha­tulovszky Jánoa,Hidas István, Znamenák György, Iánál György, Virág Sánr- dorné, Pesta László* Határozat t 817 1*/ A VégrehaJtóbizottság hozzájárul a 21-es viszony­latnak a Nagyvárad-tértől a Váczl-ut és Dőzsa Győrgy-ut kereszteződéséig, a 35-ös viszonylat­nak a Váczl-ut és Dózsa Györgyért keresztező­désétől a Jászai Mari-térig történő vezetéséhez* to Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 23-as jelzésű villamos a jövőben a Köz vágóhidtól a Keleti- pályaudvar indulási oldaláig közlekedjék* Határidőt 1950 december 21* FelelŐstTÉánai György* 818* 2*/ A Végreha jtóbizottság kimondja, hogy ez a hatá­rozat Ideiglenes jellegű és felhivja a Vili* /közlekedési/ osztályt, hogy megfelelő tapasz­talatgyűjtés és a kerületi kívánságok meghall­gatása után négy héten belül tegyen jelentést. Határidő* 1951 január 15* Felelőst Nánai György* Személyi iácvek. to , Előadó* Nauy József, Határosat : A Végrehajtóbizottság 619 1*/ a pénzügyi osztály jövedéki csoportja vezetőjé­nek Farkas Józsefet jelöli. 620 2./ Sentényi Istvánná rendelőintézeti számosztót részegeskedós és botrányos viselkedés miatt állásiból azonnali hatállyal elbocsátja minden igény kizárásával* Felelős* Nagy József* Kelt Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtóbisottságának 1950* december 19.-én tartott ülésében. NZ*-* a Végrehajtóbizottság titkára a Végrehajtóbizottság elnöke tó /Nar’y József/ /pongrácz Kálmán/ é fc sz _______________

Next

/
Oldalképek
Tartalom