1950. december 19. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

143

• vi7«w '■' "úvV'':* ’••••• § Hozzászólók* Érdi Simon, Pesta László, Határozat* y A Végrehajtóbizottság 812 1,/ elhatározza az 51-es autóbuszjárat utvonalmódosi­tását a Kossuth Lajos-utoa Szabadság-tér Hungá­ria—ut helyett a Nagy Sándor—utca Hunyadi—utoa útvonalra. 813 2,/ Utasítja a VIII. /közlekedési/ osztályt, hogy erről a döntőséről a Fővárosi Autóbusz Üzemet értesd, tea. Felelős: Bodnár István. fo „ A napirend 6./ tárgya* Előtér .iesztés üóthitelek engedélye­zése iránt. ... Előadó* Varga István. • Hozzászólók* lágy József, Varga István. Határozat s A Végreha&tőbizottság 814 1./ kulturális célokra 37.503 a rendelőintézeteknél gyógysze­rak beszerzéséra 1,000.000 ^ forint pőthitolt engedelyez. 815 2«/Szt a Határozatot a pénzügyminiszterhez kell felterjeszteni jóváhagyás cóljáoól. Hat ár idő* december 26. Tol elő a rTVar/:a István. 816 3*/ A végrehaJtóbizottság utasítja a pénzügyi osz­tályt, hogy kulturális célokra 37.000 fonntoa hiteltullepóssel kaposolctosan történt kiutalások ügyében indítsa meg a vizsgálatot és enne* ered­ményéhez képest tegyen javaslatot a fegyelmi eljá^- ráaok megindítására. S a táridő * december 26. eí elŐjj.Vcrma István Napirenden kivül* Javaslat villamos vonal vezetésere a Dózsa G.vőrr.v-uti aluljáró megnyitásával kapcsolatban. ~ Előadót Pesta László. Külön meghívottak* Nánai György és Bognár István a VB hiva­tali szervezete részéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom