1950. szeptember 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

136

~í ; « 4 - 2 - /# I • tajcsytaréilin zkv-utcn v 16 ótv eV’ ! ré t •* oaky-uto' torkol t’ly y u r vu»:Uvá vilié f j1‘" tsnrl 1 a C~ vili -os ré- f ilsnést koll létősitoni. tót, B ré. Y­K .LI in rc í;k v -utón át s tiosssut j-téri li i, ere' ri 1 1/2 S - l/< 9 k tt L ol f art rt, ni. r / caólők« jfv.lov a \c , o ■ *- ta . , x ry Jó­ra to. ;■ j t top a t t A 7á. reh Jtélizottte^ 42 . • !•/ •■/ Ml fo fo7'­■tat 1 kép -n, 1. odr- Lesk,-uto*> a cl t *2 tar láv. váltó íel>. znál 1- v-1 taj'llote le1 o’ 11, *hon­r ft prli 0; . lor.'b £ Q— 0 j >1' -J Vili 0 ik vi sr. ir • le ta, de as a * .rÜvlM ! o i o. •■• I 7 őrt* 3 I ro •$ 8 óra 3 perc kJ! fcti 1* ' o :r v .c tkr Ikj 41% */fi iv; ééei oaetélyt, : ~ re . . ..tai ' ^ VS, V da 8 6r 3 P re közötti időben in o olt-e n Hí6 J rőt­re k o jót v-i: ílinrsi. -uion velő étv z tti r y. uth- . i; , t t í t.Ok I ta) ’ ' : eX '1 X, eh • í * r G n.r 26. )■■:’.'. . » c/ . li*. ./ t ni J v • ni t U 1-vi Vliré.rej tata b_.. _____‘____ t-.. 1, őt a:: i ’c ;• .: c*. Kül* morchivott tkt * "ti II. - "o. "*. l rfeterőJ» tav y ® let tan. - reál Vili re v ut 7 11 let r*. exf- '1* Fe> olv, a | . " ■Telt Mirlnovloh ro ta aleare­cio;;, , ta ros Kőbe ■%, 0 TB« TXU# / közi#/ o zt lya réssérőll Bőnni György Ős Beécsényi Ferono# '■ trol iburcs fel - "vofj 1 ' h írei *J to ült q #sé • l V ; ' ' t , o # ■ ’ ré I, V o ta - to ., 1 v 1-' Ít ■ rál-utr . ' •tg onnan viar. : . 1 1 V '••wr.f tt, - ' . — raplc . :C • . * il • 1 “ ti u: 7.61, bt j t ki■ őrlőti von 1 v löv fade—tÓT 2 Ü-- lvg», ot­t <£ll .-ut ; n o éterffy Gn-oi -tvtc n át h 1 ' Jc .ta.my-t-# rt é0 o.i > ut l vf'l -1 ’t ro. qélék i Nezvál ci anc, fi tar őre , '< v oa „ndre, (Miki ta. , ra Séomfoyi iVronc, : v y I tv ta., Ix.rvic ■ re .11, NJifei 'v, aokeree Tóbort, l j 1 -tv n, «; >• ’' 1 , „etitak í. jc.ü, ;í.. vojí v cos# l . i o a u t I A Vő (reli» jtdbicottaég 42;:. 1./ . .j'-v #1 t. lev al n /iran’ről. ______ árét. ./ Ct © " l ‘ 1 -ítaÍ"t. " •••t-t.ra- •'■.■I ' # rt.-. .• * tó ------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom