1950. szeptember 19. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

128

( ' ' " I ___ u*000 * " s#tt I i ./ .'fe r te j. -zé> .1 c o • rt ot, ho -v a 4C5. j . gl lt rnlosst t vize álj j meg da ezep­tü-)b 3 ,-ig t ,?o rólak jílretaést. ? i ■ t rc' t )\>. . 3C. Tel Ifo t ~ ehöli roly. '•/ Felhívja fi cl. öt, XI. /t .v- statisz­tikai/ áa a VII. /épitéflügyi/ oastályveze1 . v ogyüt- tooou ol c.re , ki ■ t< rvtal jasitéa ell reurz' ©iák iaődezo- 406, rét 6 t r í.:: élőt rjoaztdet * Vrá re i tt■> ynak rv ózva, '.it 3. t n. re. . 1 t 1 •> t •vleairt — d o. ellen. n /.Íren- './ tár yq t J. v-reta t ,g; 55-0'. out őbi* tejé rat tnegin i* rs éa a 31-oa j utábuősjárót W~ referál.-reo/ ~~ lő rá: jav 1 c; enc. Külön meghívottak! Porizes rü ol é: üzéoaén i fereno a VB hiv I 11 v la, Érdi II b a Főt. Hutáira .v'll Itt 1, 4a r utóbuizo’c oz ..n k rr .gnövekeddaa le'ütővé toaei, hogy r Hun ri -körúti outóbuesJ -rot tervét oá a retálin-hid i©gn itása alfet v íré i. . it ueuk. Itaokoltt2 teasl o járat ne in i t, hogy a* ut a város beit a TAcsi-ut ir . > n rátreállá i ] h- tósŐG­:iez jussanak, hid negnvití'aa után pedig igen orőa ut,. úranl'rsal koll számold.. I jl,-ea out buaej . t tetősét indokolj az a koc ira ea. rendkívül laooony utasazr ét; ; egy xilométerr eeő Inlm lio be­7 » ott n Ik ♦> n oa. ?lók» Kovács a, Ieavál fereno, Kruzslák Béla, uzéca yi erono, rdi ü on, t atulovazicy J no-, Phili udolf. II u t ú r o z 3 t i *'“* A Végreha j tóbi.'.ott aág 1./ ol;- tarozsa nz uj, 55— öe Jclzéeü Járat meg* 4°7. t nov i 7.-től, . tői kezdő­dően, Ikor a v -:uti átjárd ki zélcsltéai arankáintai ződtek. .1 j ri. utv; . lát uv ‘.11 i-ut ig kell ?eg- Uo 3? bit tii. t ridői nov b r 7. Toó urc) »’: i ~J»óc- én/l ? enc. 408. 2,/ 31-oa utébuasj ratot me.; jzüntati. ^ át >'i-6t ok tőbe r 25. Fa'-1úsi Gsóoüráoyi korenc. / ív íren. 4./ t rryai ül’t r.i férc ,‘ v : .. I I n oe tikiz élendőj Varga István. i 3 ’ n r.r.rehivott' kt kén.,i Ml .hipp- i ul> a VB hiva­tni * vo:.: ta réaséről. A 7 váró- r■ r- c fe tarai* . ■, i feta fe ■ y, y^i i \ ___________ Y ^--------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom