1989. június (számozatlan) / HU_BFL_XIV_47_1

/ t <C MAGYAR (g) OKTÓBER» Szerkesztő: Krasső György * 24/D Little Russell Street • London, WC1A2HN * Tel. 01-430 2126 (külföldről 441-430 2126) 1989. június 2. 301 kopjafát állít fel az INCONNU csoport a rákoskeresztúri temető.301-es parcellájában Sajtóértekezleten jelentette be június 1-én az INCONNU Független Művészeti Csoport, hogy néhány darab híján elkészült az a 300 kopjafa, amelyet június 16-án Nagy Imre és vádlott-társai kivégzésének 31. évfordulóján - fejfaként kívánnak felállítani a forradalom után halálra ítélt, kivégzett, majd jeltelenül elföldelt mártírok sírjaira. A háromszázegyedik kopjafát már tavaly felállították a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájának középpontjában. Az INCONNU Független Művészeti Csoport több mint tíz éve folytatott tevékenysége mindvégig szorosan kötődött az 1956-os forradalom eszméihez. A csoport szívügyének tekintette emlékének megőrzését, a szabadság és a nemzeti függetlenség iránti vágy ébrentartását, és magánlakásokban engedély nélküli megemlékezéseket tartott évről évre a forradalom évfordulóin. Tavaly június 16-ára faragták ki tölgyfából azt a "Pro Patria 1956" feliratú kétméteres kopja­fát, amelyet aznap a rendőrség lefoglalt, de később visszaadott s amelyet végül november 4-én állítottak fel a temetőben. Az INCONNU csoport tagjai úgy gon­dolják, hogy június 16-át a harcokban elesett és a később kivégzett szabadság- harcosok emlékének kell szentelni, s ezért elhatározták, hogy jelképes fejfát faragnak az összes mártír sírjára. Március 15-én felhívással fordultak az otthon és külföldön élő honfitársaikhoz törekvésük támogatására. A felhívás eredménye: hétszáz személytől összesen 700 000 forint értékű adomány érkezett. Az adományozóktól az INCONNU csoport tagjai azt is kérték, hogy a forra­dalommal kapcsolatos emlékeiket írják meg, dokumentumaikat juttassák el hozzá­juk. A több száz választ még ez év október 23-a előtt nyomtatott kötetben kívánják közreadni. Az INCONNU csoport összesen több mint húsz tonna súlyú tölgyfaanyagból az elmúlt három hét során faragta ki a Magyarország különböző tájegységeinek hagyományos népi motívumait idéző kopjafákat, amelyek magassága 2 és 3,5 méter között váltakozik. A csoporttal mindvégig együtt dolgozott - mások mel­lett - Koczog András szobrászművész is. A sajtótájékoztatón részt vettek a Magyar Távirati Iroda, a Televízió és a Rádió munkatársai is. Az INCONNU Független Művészeti Csoport tagjai elmondották, hogy a háromszáz kopjafa beásását egymaguk nem képesek elvégezni, és ezért a lakosság önkéntes segítségét kérik hozzá. Az INCONNU csoport szétosztotta a kopjafaépítés történetének dokumentációját, és bemutatta a már több ezer példányban szétküldött meghívót a temetőben június 16-án megrendezésre kerülő megemlékezésre. A "Magyar Október Tájékoztatószolgálat" jelentéseit az előfizetők - a forrás megjelölésével - akár teljes egészükben, akár kivonatosan stahaHon fr Iha s 7 n á I ha t j SV .

Next

/
Oldalképek
Tartalom