1988. június (138-158. szám) / HU_BFL_XIV_47_1

/ 1 <£ MASYAJ* (g) 0KT&BJER» \ 1 [#l\ 8&A®&®$A'9Vé \\| I /1 e 1 U1^@^fr?/T\tr? © 3a0^';§/lj k rj V Szerkeszti: Krassó György * 24/D Little Russell Street * London, WC1A 2HN * Tel. 01-430 2126 (külföldről 441-430 2126) 149/1988 1988. június 16. Megemlékezések Budapesten a forradalom áldozatairól. Gumibot, könnygáz, letartóztatások. Az 1956. november 4-én a budapesti jugoszláv követségre menekült személyek bántatlanságát biztosító kormányígéretet megszegve, Romániába hurcolásukat, majd a titkosan megrendezett bírósági komédiát követően ma harminc éve végez- ; ték ki Nagy Imrét, Magyarország törvényes miniszterelnökét. Maiéter Pál hon­védelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót a budapesti Gyűjtőfogházban, mi­után a per két másik vádlottját - Losonczy Géza államminisztert és Szilágyi Jó- í zsefet. Nagy Imre titkárát - már korábban meggyilkolták. Az évforduló egyben az 1 956-os forradalom és szabadságharc utáni kegyetlen megtorlás ezernyi többi áldozatának emléknapja is: a névtelen fiatal hősöké, akik hazájukért fogtak fegy­vert és a magyar szabadságot és függetlenséget éltették utolsó szavaikkal is. Az évforduló alkalmából a Történelmi Igazságtétel nemrég alakult Bizottsága, az INCONNU csoport és a Szabad Kezdeményezések Hálózatának ideiglenes taná­csa felhívást bocsátott ki. A június 5-i keltezésű és röpiratként is terjesztett felhívás szövege így hangzik: I 988. június 16-án lesz 30 éve Nagy Imre és társai kivégzésének. E szomorú évfordulón felhívjuk a magyar társadalmat, követelje az 1 956-os forradalom után kivégzettek méltó eltemetését és egy nemzeti emlékmű felállítását, amely megörökíti a sztálini önkénnyel szemben vívott szabadságharc és a megtorlás áldozatainak emlékét. Felhívjuk honfitársainkat, emlékezzenek meg ezen a napon a harcokban elesettekről, a halálba hajszoltakról és a kivégzettek­ről. A kegyeleti megemlékezések programja: II óra. Kegyelettétel a Rákoskeresztúri Köztemető 301. parcellájánál. Talál­kozás a főbejáratnál 10 óra 30 perckor. 16 óra 30 perc. Emlékgyűlés a Batthyány - Nagy Imre örökmécsesnél. 18 óra 30 perc. Közös ima a mártírokért. Ferences rendiek temploma, Buda­pest II. Mártírok útja 32. , Egy másik röpirat - a Magyar Demokrata Fórum aláírásával - arra szólított fel, hogy a fenti kegyeleti helyeken kívül délután három órakor a Hősök terén is gyűljenek össze a megtorlás áldozatairól megemlékezni kívánók. A rendőrség az elmúlt napokban figyelmeztette a megemlékezések szervezőit, hogy az Örökmécsesnél és a Hősök terén az összejövetelek megtartását nem fog­ja megengedni. A rákoskeresztúri temető legtávolabbi, 301. parcellájában jeltelen, gondozatlan sírgödrökben nyugodtak évtizedekig a kivégzettek. Az elmúlt napokban buda­pesti fiatalok lekaszálták a bozótrengeteget, rendbe tették a sírokat és ma reggelre a besüppedt sírhantok mindegyikére egy-egy szál fehér margarétát helyeztek. Az INCONNU Független Művészeti Csoport megsebzett felületű, feke­tére égetett két és fél méter magas tölgyfa oszlopot - kopjafát - faragott, amely­nek csúcsán szögesdrót fogja körül a négyágú koronadíszítést. A tölgyfa oszlo­pot a 301-es parcella mértani közepén a földbe kívánták beásni, és alsó részén egy ablakszerű, laposra csiszolt felületre három szót véstek: "1956 Pro Patria". Az emlékmű azonban nem került a 301-es parcellába. Ma reggel negyed tízkor civilruhás nyomozók és egyenruhás rendőrök - egy szalaggal ékesített koszo­rúval és egy virágcsokorral együtt - lefoglalták annak a háznak udvarán, amelyben Nagy Jenő, az ABC Független Kiadó szervezője és a Demokrata c. független folyóirat szerkesztője lakik, s ugyanakkor "közösség megsértésének" A "Magyar Október Tájékoztatószolgálat" jelentéseit az előfizetők - a forrás megjelölésével - akár teljes egészükben, akár kivonatosan szabadon felhasználhatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom