Heves megye történeti archontológiája (1681–)1687–2000 - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 14. (Eger, 2011)

Heves és Külső-Szolnok vármegye tisztikara (1681–)1687–1849

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA (1681—).l687 ..1849 St eöszel József, rapini Farkas János Gosztonyi Ignác, gosztonyi és kövesszarvi Hamar Antal, páni Brezovay János Gosztonyi Pál, ifj. gosztonyi és kövesszarvi Erős János, bethlenfalvi Almásy József, ifj. zsadányi és törökszentmiklósi Földváry Ferenc, bemátfalvi és földvári Farkas Pál Földváry György, bemátfalvi és földvári Fejér István Sütő János, somoskeői152 Gosztonyi János, gosztonyi és kövesszarvi153 Isaák László, kisdobronyi 1785. június 24. - 1798. október 31. 1798. november 1. - 1803. március 7. 1803. március 7. - 1805. szeptember 23. 1805. szeptember 23. - 1808. március 15. (f) 1808. augusztus 3. - 1811. április 30. 1811. április 30. - 1814. november 22. 1814. november 22. - 1817. november 25. 1817. november 25. - 1823. május 20. (f) 1823. július 2. - 1824. november 30. 1824. december 2. - 1837. november 5. 1837. november 6. - 1841. december 15. 1841. december 16. - 1844. december 16. 1844. december 16. 1845. február 12. - 1848. július 17. 1848. szeptember 15. - 1849. szeptember 6. (?) Mátrai járás Szolgabíró (judex nobilium, judlium) Csala Sándor Kada Pál Nagy Ferenc Csima János Debrődy György Farkas István, hügyei Farkas János, ifj. Endrész György Sághy Mihály, id. dormándházi Szentgyörgyi István 1700. szeptember 16. - 1701. szeptember 30. 1701. szeptember 30. - 1702. szeptember 13. 1702. szeptember 13. - 1709. október 3. 1709. október 3. - 1710. december 22. 1710. december 22.-1713. szeptember 13. 1713. szeptember 13. - 1714. augusztus 25. 1714. augusztus 25.-1717. október 5. 1717. október 5 - 1719. július 1. előtt (f) 1719. július 1.-1719. augusztus 7. 1719. augusztus 7. - 1725. október 22. 152 Az 1844. december 16-i tisztújító közgyűlésen távollétében választották meg. Hivatali esküjét utólag sem tette le, működésére vonatkozóan jegyzőkönyvi bejegyzést nem talál­tunk, és illetményt sem fizettek ki neki. 153 Királyi biztosi kinevezését követően hivatali esküjét 1845. február 17-én tette le. 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom