Heves megye történeti archontológiája (1681–)1687–2000 - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 14. (Eger, 2011)

Heves és Külső-Szolnok vármegye tisztikara (1681–)1687–1849

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA (1681 .)1687 1849 O rdódy György, ordódi és roson- miticzi Országh Pál88 Dévay Pál Orczy István, báró orczi Csala Sándor Steöszel Kristóf, rapini Tarródy István, németszecsődi Kada Pál Dévay András Sághy Mihály, ifj. dormándházi Tarródy József, németszecsődi Halasy Márton, dévaványai Fáy Bertalan, faji Gosztonyi Pál, id. gosztonyi és kövesszarvi Almásy József, zsadányi és törökszentmiklósi Péchy Gábor, pécsúj falusi Halasy Károly, dévaványai Gosztonyi Pál, ifj. gosztonyi és kövesszarvi Földváry Ferenc, bemátfalvi és földvári Rottenstein József, erdőkövesdi 1702. szeptember 13. - 1708. november 6.87 1704. július 15. - 1708. november 6. 1708. november 6. - 1710. december 22. 1710. december 22. - 1715. szeptember 9. 1715. szeptember 9. - 1719. augusztus 7. előtt (f) 1719. augusztus 7. - 1725. október 22. 1725. október 22. - 1731. október 22. 1731. október 22. - 1746. december 29. 1746. december 29. - 1756. április 26. 1756. április 26. - 1766. december 9. 1766. december 9. - 1784. április 27. 1784. április 27. - 1786. október 11. 1786. október 24. - 1800. augusztus 11. 1800. augusztus 18. - 1805. szeptember 23. 1805. szeptember 23. - 1811. április 30. 1811. április 30. - 1814. november 22. előtt (f) 1814. november 22. - 1824. november 30. 1824. november 30. - 1827. december 18.89 * 1828. április 15. - 1832. szeptember 25. 1832. szeptember 25. - 1833. január 17. (t)9° 87 A Rákóczi-szabadságharc kezdetén csatlakozott a felkelőkhöz, így alispáni feladatait nem tudta ellátni. Jogilag a következő választásig (1708. november 6-ig) hivatalában ma­radt, de valójában a másodalispán, majd 1704. július 15. után a megbízott alispán irányítot­ta a vármegyei ügyeket. 88 A távol lévő alispán helyett ténylegesen tevékenykedő megbízott alispán (surrogates vicecomes) volt. 89 1827. december 18-án országbíróvá választották, s ekkortól alispáni feladatait a má­sodalispán látta el. Mint másodalispán a közgyűlés megbízásából ő látta el az első alispáni feladatokat 56 éves korában bekövetkezett haláláig. 80

Next

/
Oldalképek
Tartalom