Heves megye történeti archontológiája (1681–)1687–2000 - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 14. (Eger, 2011)

Rövidítések jegyzéke

TISZTVISELŐI ÉLETPÁLY ÁK Betegeskedése miatt nevezte ki a kormány Fischer mellé Almásy Józsefet főispánt helytartónak. 1822. július 4-én hunyt el Egerben. K. M. Földváry Ferenc, bernátfalvi és földvári993 alispán Pest megyei eredetű család, melynek tagjai Hevesben és Nógrádban is megtele­pedtek, s többen viseltek hivatalt mindhárom megyében. Címeres nemeslevelüket Miksa császár és király adományozta 1573-ban Feöldwaaiy Mátyásnak. Második előnevüket a bernátfalvi Bemáth családba való nősülés és az ezen a jogon szerzett örökség után kapták. 1699-ben a család Gyöngyösorosziban, Sárszögön, Csanádon, Andomakon, Szűcsiben, Szentimrén, Cibakházán és Jenő pusztán volt birtokos. Földváry György és Balázsovics, másképpen Zsuffa Borbála első fia, Fe­renc 1790. október 6-án Szűcsiben született. Hivatali pályáját tiszteletbeli aljegyzőként (honorarius vicenotarius) kezdte 1811. április 30-án. Az 1814. november 22-én tartott tisztújító közgyűlés másodalszolgabírónak választotta a Gyöngyösi járásba. Főszolgabírói kinevezést hivatali széküresedés folytán ka­pott 1823. július 2-án. A következő „tiszti építő szék” második napján, 1824. december elsején másodalispánnak választották. Az 1827. december 18-án után pedig elfoglalhatta az iß. Gosztonyi Pál alolszágbírói kinevezése folytán megü­resedett alispáni széket, s egyhangú közfelkiáltással újra megválasztották e tisztségre 1831. június 27-én. 1832. szeptember 25-én lemondott hivataláról, mi­vel az uralkodó „Ország szerte ösméretes Jeles Hazafiúi Érdemeire nézve” kinevezte a Királyi ítélőtábla bírájának. Időközben az 1825-1827-es és az 1830. évi országgyűlésen a vármegye követeként szerepelt. Irodalommal is foglalkozott, versei jelentek meg és műfordításaiból hár­mat bemutatott a Nemzeti Színház 1839-1842-be. Felesége báró Baldácsy Franciska volt. Három gyermekük született; Kál­mán a vármegye tiszteletbeli főjegyzője volt, Árpád császári és királyi kamarás. Fivére, György Heves megye másodalispáni tisztét töltötte be az 1841-1844. években, János nevű unokaöccse megyei főügyész, majd törvényszéki elnök, végül megyefőnök és főispáni helytartó lett. {Lásd: Földváry György főszolga­bíró, másodalispán és Földváry János megyefőnök, főispáni helytartó.) K. L. E. 993 Nagy 4:226-230. p.; Orosz 89-90. p.; PIM MÉI; Szederkényi 4:361-380. p.; ÚMEL 2:777. p.; HML IV-l/a 73. rsz. 342. p., 76. rsz. 841. p., 85. rsz. 613-614. p., 86. rsz. 900. p„ 92. rsz. 389-390. p., 98. rsz. 998. p., 102. rsz. 1036. p.; HML IV-l/b 619-640. rsz.; HML IV-7/e 34-51. rsz. 398

Next

/
Oldalképek
Tartalom