Pesty Frigyes: Heves vármegye helynévtára - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 11. (Eger, 2005)

SZABÓ Jolán 2005 Gyöngyös történeti irodalmáról. = Archívum 17. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger. 111-121. SZANISZLÓ Ferenc (készítette) 2002 Heves megye közigazgatási és területváltozásai 1876-1990. Szerk.: Bán Péter. Eger. A Heves Megyei Levéltár Segédletei 10. SZEPES (SCHÜTZ) Béla 1940 Hatvan község története. Sopron. Rábaközi Nyomda és Lapkiadóvállat. SZIKSZAI Mihály Sándor-TÓTH Árpád 1999 Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 14. Jász-N agy ­kun-Szolnok megye. Bp. Központi Statisztikai Hivatal. SZINNYEI József (szerk.) 1893-1898 Magyar Tájszótár. I—II. Bp. 1905 Magyar írók élete és munkái. X. kötet. Bp. 2003 Magyar Tájszótár. Gombócz Zoltán: Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz. Bp. Nap Kiadó Bt. SZOMSZÉD András 1992 Egy falunak két temploma. Szerk.: Csiffáry Gergely. Szurdokpüspöki. SZOMSZÉD András-PÁLHÁZY László 2000 Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 17. Nógrád megye. Bp. Központi Statisztikai Hivatal. SZVIRCSEK Ferenc 2000 Bányászkönyv. A bányászati nyersanyagkutatás (barnakőszén és lignit) és bányaművelés története Nógrád megyében a 19-20. században. Sal­gótarján. TÓTH Péter (Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta.) 1988 Pesty Frigyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben. Miskolc. 1993 Egy besenyő település helynévi emléke. = Bán Péter-Á. Varga László (szerk.): Archívum Supplementum ad honorem Béla Kovács dedica­tum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Különszám. Eger. 247­259. Új Magyar Táj szótár 1979 1. kötet. Főszerk.: B. Lőrinczy Éva. Bp. 1988 2. kötet. Főszerk.: B. Lőrinczy Éva. Bp. 1992 3. kötet. Főszerk.: B. Lőrinczy Éva. Bp. 2002 4. kötet. Főszerk.: B. Lőrinczy Éva. Bp. VÁCZY Péter 1992 A honfoglalók eszközei. = História, 9. szám. 5-7. VÁRADY Gyula 1887 Adatok a szent-erzsébeti egyház történetéhez. = Kandra Kabos (szerk.): Adatok az egri egyházmegye történetéhez. III. füzet. Eger. 274-332. 337

Next

/
Oldalképek
Tartalom