Pesty Frigyes: Heves vármegye helynévtára - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 11. (Eger, 2005)

Nevezetes még Eszterházy volt egri érsek 102 4 ő excellenciája által épített róm[ai] kat[olikus] templom, melynek faragott kövei az egri várból valók. A templom meszetlen, barna kő színe miatt messziről is feltűnő, és szép látványt nyújt az utazónak. A város völgy alakú lapályon fekszik, mert nyugat és kelet felől szőlőhegyek tövében terül el, határa 4176 1600 négyszögöles hold földből áll, és határos a következő községekkel ú[gy]m[int]: Nagytállya, Kerecsend, Füzes Abony, Szihalom, Ostoros községekkel. Van határunknak e következő dűlői ú[gy]m[int]: palántzos, kövesdi úti, Szihalom úti, baglyos domb, kenderföldi, Rima folyó, laposi, abanyi úti, szikszói úti, országúti, nyúzó és kerecsendi úti, s végre nagy aszó parti düllő, mind szántóföldek. Eger folyó víz dőllő, nagy réti dőllő és koszpérium domb, ez utóbbi elnevezés a rét közepén egy meglehetős domb, mind rétföldek. Kelt Makiáron, november 24-én 1865. Sváb Márton bíró Nagyfüged 1. A község Nagy Fügéd nevezet alatt Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesített vármegyék Tarna járásához tartozik. 2. A községnek csak egyféle neve él, helybeli elterjedéssel a Nagy Fügéd névről ismertetik, s melyről országszerte ismeretes. 3. E községnek legöregebb ember emlékezetétől fogva más elnevezése nem volt, sem másképp nem íratott, és az emberek emlékezete szerint a község mindig Nagy Fügéd névről ismertetik. 102 5 4. Hogy e község mikor említtetik legkorábban, erről sem szó, sem írásbeli hagyomány nem létezik. 5. Népesíttetett Magyarország különféle magyar ajkú falvaiból, de hogy mikor? Erre nézve szintén szó- és írásbeli adatok hiányzanak. 6. Sem köztudomásból, sem egyéb hagyományokból, melyek nem is léteznek, a községnév eredetéről vagy értelméről, mit sem lehet tudni. 7. E községen keresztül, a falu felső részén, Ludas és Detk községek közötti réteken át a Vörös Marthi erdőből eredő forrásból, mely idáig 35 vízimalmot hajt, s csaknem az egész vidéknek élelmére szükségelt gabonanemüek megőröltetésére csaknem elegendő vízzel szolgál, az úgynevezett Bene 102 4 Tévesztés: Eszterházy Károly volt az utolsó egri püspök (meghalt 1799ben), utána 1804-től Egert érseki rangra emelték. 102 5 A község első említésére, a helynév eredetére lásd Nagyfüged korábbi leírását. 318

Next

/
Oldalképek
Tartalom