Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 19. (Eger, 2010)

ÉLETMŰ - Szecskó Károly munkássága (összeállította: Zajácz Gabriella) • 263

1979 22. Kolacskovszky Lajos válogatott munkásmozgalom-történeti írásai. Szerk., bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta - -. Eger, 189. (Heves Me­gyei Propagandista, 10. évf. 43. sz.) 1980 23. Fejezetek a szakszervezeti mozgalom Heves megyei történetéből (1945- 1948.) Eger, Szakszervezetek Heves Megyei Tanácsa Agitációs, Propa­ganda és Művelődési Osztálya. 36. 1984 24. Semperger Sándor (1894-1985). Eger, MSZMP Heves Megyei Bizottsága Propaganda- és Művelődési Osztálya. 44. p. ill. (Munkásmozgalmi életraj­zok, 2.) 1985 25. Dokumentumok az 1945-ös földreform Heves megyei forrásaiból. Eger, MSZMP Heves Megyei Bizottsága, Heves Megye Tanácsa. 48. p. 26. KISZ alapszervezeteink névadói. Eger, KISZ Heves Megyei Bizottsága. 75. ill. 1986 27. Sej a mi lobogónkat fényes szellők fújják... (Dokumentumok az egri II. Rákóczi Ferenc népi kollégium történetéből.) Eger, Szakszervezetek He­ves Megyei Bizottsága, KISZ Heves Megyei Bizottsága. 56. ill. 1992 28. Az Egri Katolikus Legényegylet története (1860-1951.) Szerk.: Kovács Béla. Eger, Heves Megyei Levéltár. 143. (Tanulmányok Heves megye tör­ténetéből, 12.) 29. Évtizedek a tanárképzésért és a médiapedagógiáért. Dr. Nagy Andor 60 éves. Szerk.: - -. Eger, Eszterházy Tanárképző Főiskola. 179. 1994 30. Somos Lajos. Bp. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 104. ill. (Magyar pedagógusok.) 1995 31. Szaniszló Ferenc, - - (összeállította és a bevezetőt írta): Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéből. Iratok a Heves Megyei Levéltárból. Bp. Magyar Auschwitz Alapítvány Holocaust Dokumentációs Központ. 48. 32. A Kisgazda Párt története Heves vármegyében (1908-1990.) Szerk.: Vi- rágh Ferenc. Bp., Független Kisgazda Párt Tudománypolitikai Intézete. 72. (Kisgazda Könyvek, 15.) 1996 33. Detk község története. Detk Község Önkormányzata. Eger, Csathó és Tár­sa Nyomda. 99. 266

Next

/
Oldalképek
Tartalom