Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 13. (Eger, 1994)

KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓ - A Heves Megyei Levéltár 1972-1993 között megjelent és korlátozott példányszámban hozzáférhető kiadványainak listája (Összeállította: Bozsik Zoltán) • 237

3. Uj úton... (Válogatott dokumentumok a felszabadult Heves megye életéből: 1944. ok­tóber 30. - 1945 május 7. Összeállította: Á. VARGA László. Eger, 1980. 342 p. XLIX kép + melléklet. 4. LAGZI István: Lengyelek és franciák Heves megyében 1939-1945. Eger, 1981. 187 p. 5. SEBESTYÉN Sándor: Csíky Sándor életpályája (1805-1892). Eger, 1981. 178 p. 6. BALOGH György: Újoncállítás Heves megyében a francia háborúktól 1847-ig. Eger, 1983. 68 p. 7. CSIFFARY Gergely: Életutak - életsorsok. Az antifasiszta fegyveres harc Heves megyei résztvevőinek életrajzgyűjteménye. Eger, 1985. 195 p. 125 kép. 8. ANTALÓCZI Lajos: Az Egri Nyomda Rt. története 1893-1949. Eger, 1986. 150 p. + képek. 9. SZLÁVIK László: A nemzeti ellenállás története Egerben 1849-1867. Eger, 1991. 82 p. 10. SOÓS Imre: Mezóvárosi normaiskolák az egri egyházmegyében 1779-től 1845-ig. Eger, 1992. 52 p. ll.SZECSKÓ Károly: Az Egri Katolikus Legényegylet története (1860-1951). Eger, 1992. 143. p. 12. CSIFFARY Gergely: A hatvani posztómanufaktúra története. Eger, 1993. 65 p. + képek. B) Sorozaton kívül megjelent önálló kiadványok 1. Akiket visszavártak... Szovjet hősi halottak Heves megyében. Összeállította: CSIF­FARY Gergely. Eger, 1985. 182 p. Szerk.: Kovács Béla. 2. FEKETE Péter: A Heves Megyei Levéltár kéziratos térképeinek földrajzi nevei. Eger, 1989. 288 p. 3. Syllabus latino-hungaricus. Összeállította: KOVÁCS Béla. Az anyagbegyűjtésben részt vett: Kondomé Látkóczki Erzsébet és Kellner Judit. Eger, 1990. 119 p. C) A Heves Megyei Levéltár Forráskiadványai sorozatban megjelent munkák 1. Dézsmajegyzékek. 1. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1548. Közzéteszi: BÁN Péter. Eger, 1981. 170 p. 2. Dézsmajegyzékek. 2. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1549. Közzéteszi: BÁN Péter. Eger, 1988.341 p. 3. BERTHA József-SZANISZLÓ Ferenc: Heves megye tanácsi tisztségviselői 1950­1990. Eger, 1991. 137 p. 4. NÉMETH Gábor: Gyöngyösi testamentumok és fassiolevelek 1642-1710. Eger, 1991. 108 p. 5. Estei Hippolit püspök számadáskönyvei 1500-1508. Közzéteszi: E. KOVÁCS Péter. Eger, 1992. 409 p. 238

Next

/
Oldalképek
Tartalom