Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 10. (Eger, 1981)

TANULMÁNYOK - Csiffáry Gergely: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 19. előtt • 58

A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 21. előtt ,,Bennünket be lehet börtönözni, mi elpusztulhatunk, de a gondolat él!" (Korvin Ottó) Heves megye legújabbkori történetével foglalkozó szakirodalomban korábban az az egyértelmű állásfoglalás volt az uralkodó a kutatók körében, hogy 1919. március 21-e előtt a megyében nem létezett a Kommunisták Magyar­országi Pártjának semmilyen helyi szervezete, csoportja, frakciója, így a Tanács­köztársaság kikiáltása után Heves megyében nem került sor a két munkáspárt egyesülésére. 1 A közelmúltban megjelent, s e témát érintő történeti értékelésben is ural­kodó ez a korábbi álláspont, egy kiegészítéssel. E szerint, bár nem alakultak ki a Kommunisták Magyarországi Pártjának helyi szervezetei, mégis létrejött Egerben a Szociáldemokrata Párt keretein belül egy szervezett ellenzék. Ennek tagjai kommunistáknak tartották magukat s egyetértettek a párt prog­ramjával. 2 E dolgozat szerzője korábban már két esetben utalt arra, újabban felszínre került adatokra támaszkodva, hogy 1919. március 21-e előtt már létezett KMP csoport Heves megyében. :í Ismert az a történelmi tény, hogy a Kommunisták Magyarországi Pártja 1918. november 24-én alakult meg Budapesten, a XIII. kerületi Városmajor utca 42. sz. ház földszintjén. Kelen József mérnök lakásában. Innen egy hét múlva új helyre költöztek. A párt központja 1918. december 1-tői 1919. március 21-ig működött, a XIII. kerületi Visegrádi utca 15. sz. házban. Egy ideig itt talált helyet a Vörös Újság szerkesztősége is. A Visegrádi utca a forradalmi mun­kásmozgalom egyik bázisának, az angyalföldi gyárnegyednek a szomszédságá­ban alkalmas volt pártirodának. 1965-ben itt nyílt meg a Kommunisták Ma­gyarországi Pártja Megalakulásának Emlékmúzeuma állandó kiállítása. 4 Hiteles jegyzőkönyv, korabeli feljegyzés a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásáról, annak időpontjáról, az alakuló ülés résztvevőiről, a Központi Bizottság tagjairól nem maradt fenn. Ezért a későbbi visszaemlékezők, történetírók között a magyar kommunista mozgalomban évtizedes vita folyt ezekről a kérdésekről. 5 Egerben sem maradt fenn jegyzőkönyv, vagy írásos dokumentum a párt alakuló üléséről. E dolgozat első részében szeretném bemutatni a Kommunisták Magyar­országi Pártja megalakulásának előzményeit, megalakulását és hazai szervező tevékenységét, ui. a helyi események szorosan kapcsolódnak az országosakhoz. A dolgozat második részében a KMP Heves megyei, Tanácsköztársaság előtti eseményeire, létezésére utaló adatokat tárom fel. Befejezésül térképen is fel­tüntettem minden olyan vidéki KMP csoportot, melyre adataink rendelkezésre álltak, s amelyek 1919. március 21-e előtt jöttek létre Magyarországon. 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom