Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 9. (Eger, 1979)

KÖZLEMÉNYEK - Csiffáry Gergely: Az egercsehi bányászok életkörülményei 1907—1946 • 123

56. EBI. Keresetkimutatás. 1918-1935 közti évekből. 57. Uo. 58. Stark Ferenc Eger, 80 éves bányász szíves közlése. 59. Uo. 60. Az elbocsátások számáról ír a helyi újság is. Adatai szerint az egercsehi bányából nagy elbocsátások történtek, 1932. januárjában 600 bányászt küldtek el. A közölt számadat mindenképpen irreális, mivel az átlagos munkáslétszám 650 fő körül mozgott. De még így is a bejáró körzet (Egerbocs, Fedémes, Hevesaranyos, Isten­mezeje) falusi munkásai közül számosan maradtak munka nélkül. — Eger, 1932. I. 22., — Friedrichné, 437. 61. Gsiffáry, 45-46. 62. 1936 júniusában az itt dolgozó bányászok beadvánnyal fordultak az iparügyi miniszterhez és bányakapitányhoz ill. a bányaigazgatósághoz. Kérték a pótmű­szakok és különféle büntetóspénzek eltörlését, a szakmánybérek igazságos elbírá­lását, a csillések és segédvájárok 1-2 évenként magasabb fizetési fokozatba előlép­tetését. Miután az illetékesek csak a pótműszakok ügyében intézkedtek, így 1936. július 10-én 55 bányamunkás szabályosan felmondott, és otthagyta a bányát. Szecskó, 98. 63. Bácz, 19. 64. Uo. 30. 65. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. III. 15-i alakuló üléséről. 66. Bácz, 34. 67. Sztán Ferenc 1920-ban született Temesvárott. 1938-ban végezte el a Fémipari Gimnáziumot. A felszabadulás előtt a Dunai Repülőgépgyárban (Budapest), mint mííszaki rajzoló és szerkesztő dolgozott. 1944. végén már Egercsehiben találjuk, ahol ezidőtől fontos közéleti szerpet vállalt. —- HmL. XI-l/a/9/a. Egercsehi iratok, 1945. évi levelezés. 68. Az üzemi bizottságba a munkások közül: Garamszögi József vájár, Parádi József vájár, Lengyel Péter vájár, Telek Lajos vájár, Bóbita János villanyszerelő rendes tagokként, Bánki Béla, Javin József, Telek József, Bíró d. József vájárok és Palla Ferenc vasesztegályos póttagonként kerültek be. A tisztviselők közül rendes tagok lettek: Szabó Gábor főaknász és Krivos Ignác főgépész, míg póttagok Czövekh Béla bányamérnök ós Zalavölgyi István intéző. — EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. III. 15-i alakuló üléséről. 69. Uo. 70. Uo. 71. EBI. Termelési statisztikák 1907-től. 72. DIV. LUK. TA. 45-76. 73. Bácz, 34-35. 74. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. III. 21-i üléséről. 75. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. III. 25-i üléséről. 76. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. IV. 4-i üléséről. Később a kantin veze­tőjét meghagyták a helyén. 77. Bácz, 75. 78. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. IV. 8-i üléséről. 79. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. IV. 18-i üléséről. A vizsgálatot az indokolja, hogy egyes bánymunkások, a hangulatot szítják, olyan megtévesztő hírekkel, hogy a borsodi bányákban lényegesen jobbak az élet- ós megélhetési vi­szonyok. Az elvégzett vizsgálat szerint hamis hírek voltak, s ezért elbocsátás is történt. 80. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. IV. 29-i üléséről. 81. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. V. 8-i üléséről. 82. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. IV. 29-i üléséről. 83. EBI. Jegyzőkönyv az üzemi bizottság 1945. V. 29-i üléséről. 84. Bácz, 36-38. 85. A választás során rendes tagok lettek a munkások közül: Lengyel Péter vájár (215 szavazattal); Tompos Ernő villanyszerelő (210); Sike f. József vájár (188); Bánki Béla vájár (162); Bíró d. József vájár (158). Póttagok lettek: Luskai Mihály vájár (158); Bíró k. Lajos (156); Krivos Sámuel lakatos (143); Kiss Károly kovács (141); Ács János vájár (134). A tisztviselőkből rendes tagok lettek: Szabó Gábor főaknász (17); Kovács b. István elővájár (14); póttagok pedig: Krivos Ignác főgépész (14); Czövekh Béla bányamérnök (14) szavazattal. A tisztviselőknél hárman 14-14 145

Next

/
Oldalképek
Tartalom