MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1989. január 10. - 1989. szeptember 5.

56. doboz 1989. 01. 10. – 1989. 09. 05. - 832. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1989. január 10.

832. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1989-01-10. Napirend: 1. Javaslat a pártértekezlet anyagának szóbeli kiegészítésére. 2. Jelentés a pártértekezletet megelő‍ző‍ viták, a párttagság vitakultúrájának tapasztalatairól Eger város területén, javaslat a vitakészség fejlesztésének feladataira. 3. Különfélék: Személyi kérdések (KISZÖV megyei titkára és elnöke megválasztásának tárgyalása); Tájékoztatás az áremelések utáni első‍ napok áruellátásáról, hangulatáról; Tájékoztatás a vámosgyörki fegyvertárolóban történt betörésrő‍l. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom