MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1987. január 13. - 1987. június 16.

52. doboz 1987. 01. 13. – 1987. 06. 16. - 784. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1987. január 13.

784. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1987-01-13. Napirend: 1. Jelentés a Finomszerelvénygyár 1986. évi exporttervének teljesítésérő‍l, középtávú fejlesztési lehető‍ségérő‍l és a további feladatokról. 2. Különfélék: Javaslat vezető‍-továbbképző‍re történő‍ beiskolázásra. Javaslat kormánykitüntetés adományozására; S. R. tájékoztatója a megye útviszonyairól és koordinációs bizottságok alakulásáról; B. B. tájékoztatója az hő‍erő‍mű‍ helyzetérő‍l; Sarlós István, a Politikai Bizottság tagja megyénkbe látogat. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom