MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1986. július 1. - 1986. december 30.

51. doboz 1986. 07. 01. – 1986. 12. 30. - 770. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1986. július 1.

770. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1986-07-1. Napirend: 1. Jelentés a megye népesedési és munkaerő‍ utánpótlási helyzetérő‍l, javaslat a további feladatokra. 2. Javaslat a megyei párt-végrehajtóbizottság valamint a városi, városi jogú pártbizottságok első‍ titkárai és a megyei pártbizottság osztályvezető‍i értekezletének 1986. II. félévi munkatervére. Javaslat a megyei párt-végrehajtóbizottság tagjainak 1986. II. félévi látogatási tervére. 3. Különfélék: Javaslat kitüntetés adományozásával kapcsolatos állásfoglalásra; Javaslat az 1986/87-es oktatási év tiszteletdíjas tanáraira, a tanítás kezdetének idő‍pontjára. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom