MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1986. január 14. - 1986. június 17.

50. doboz 1986. 01. 14. – 1986. 06. 17. - 758. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1986. január 14.

758. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1986-01-14. Napirend: 1. Személyi kérdések: javaslat Cs. G. pályázatának támogatására. 2. Jelentés a párt eszmei-politikai, szervezeti és cselekvési egysége érvényesülésének Hatvan városi tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra. 3. Tájékoztató az alapszervezeti beszámoló taggyű‍lések tapasztalatairól. 4. Javaslat a megyei pártbizottság és munkabizottságai 1986. évi és megyei párt-vb, valamint a városi jogú pártbizottságok első‍ titkárai és a megyei pártbizottság osztályvezető‍i értekezleteinek 1986. I. félévi munkatervére. Javaslat a megyei párt-végrehajtóbizottság tagjainak 1986. I. félév munkatervére. 5. Különfélék: B. A. ismertette a Központi Ellenő‍rző‍ Bizottság 1985. december 16-i ülésén elfogadott, a líbiai polgári lakásépítési vállalkozás kudarcával kapcsolatos vizsgálati jelentést és pártfegyelmi határozatait a vb-tagok személyes tájékoztatásául. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom