MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1978. július 11. - 1978. december 27.

35. doboz 1978. 07. 11. – 1978. 12. 27. - 565. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1978. szeptember 18. - Oldalszámok - 565. őe. 3. o.

3 Az a kérése, hogy Virág elvtárs jelenjen meg a járási VB és PB ülésen ott őszintén fel kell vetni az Antal elvtárs szemé­lyével összefüggő negatívumokat. A végrehajtó bizottság a javaslattal egyetértett. Magyar Gyuláné elvtársnőnek a Füzesabonyi Oárási Bizottság tit­kárává történő megválasztásában a végrehajtó bizottság egyetér­tően foglalt állást. Mihály Jánosné elvtársnő elmondta, hogy ismeri az elvtársnő munkáját, munkaterületét. Külön örült annak, hogy egy nő lát­ja el a titkári feladatot, melyben ő biztos is, hogy ez az elvtársnő képes lesz ennek a feladatnak ellátására. Ezt a javaslatot nagyon helyesnek tartotta. 2. napirend Dr. Sipos István elvtárs köszönti Bóta Albert elvtársa a má­sodik napirend előadóját. A jelentéssel kapcsolatban kérdést tett fel: dr. Szűcs László elvtárs, Molnár József elvtárs, Barta Alajos elvtárs, melyek­re Bóta elvtárs válaszolt. Mihály Jánosné elvtársnő elmondotta, hogy ezelőtt két évvel végezte el a pártiskolát, minden elismerés megilleti a tisz­teletdíjas tanárokat, mert minden lehetőséget megadnak, hogy az a hallgató aki talán nem olyan szókinccsel, vagy nem olyan közvetlen tud beszélni, illetve feleni, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, és minél bizalmasabban tudjanak elbeszél­getni velük. Bár mi legyen is az, ha valamit nem értenék vagy értettek még szünetben is szivesen elmagyarázták. Elmondja továbbá, hogy két évvel ezelőtt is biztosítva volt számukra a sportolási lehetőség a pártiskolán, de nagyon sokan ezt az időt teljesen másra használták fel nem pedig sportolásra. Még lehet, hogy most is probléma ez. Dr. Sipos István elvtársnak egy megjegyzése van a második oldal elején szerepel, hogy olyan elvtársakat küldenek el pártiskolá­ra akiket könnyebben nélkülöznek. Ugy gondolja, hogy erre job­ban oda kell figyelni. A maga részéről nagyon fontos politikai kérdésnek tartja ezt. Elmondja továbbá, hogy az öt hónap alatt akár első titkár, akár titkár keresse meg ezeket az elvtársa­kat és beszélgessenek el velük, gondjaikról, problémáikról. Tudja, hogy nemcsak a tanároknak van problémájuk, hanem a hall­gatóknak is, de ez a probléma megszűnik, ha felépül az uj pártiskola. Heves megyei LevéHif

Next

/
Oldalképek
Tartalom