MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1978. július 11. - 1978. december 27.

35. doboz 1978. 07. 11. – 1978. 12. 27. - 560. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1978. július 11. - Oldalszámok - 560. őe. 1. o.

Szigorúan bizalmas! Készült 2 példányban. • Jegyzőkönyv Készült a Heves megyei párt-végrehajtóbizottság 1978. július 11-i ülésén. Delén vannak : Vaskó Mihály, Barta Alajos, Dorkó Dózsef, Mihály Dánosné, Pálinkás Ferenc, Schmidt Rezső, dr.Sipos István, Skultéti János, Szeliczki Dózsef, Tóth Mihály, Virág Károly vb tagok, Köpf Lászlóné, Papp Dános állandó meghívott, Péter Dános: a. KB PTO osztályvezető-helyettese Napirend; 1./ Delentés az EIVRT Félvezető és Gépgyár Gyöngyösi Gyára gépgyári pártalapszervezetében a tagdíj­fizetés terén kialakult helyzetről. Előadó: Kónya Lajos Lévai Ferenc Holló Endre 2./ Delentés a megy*ében tevékenykedő személyzeti apparátusok helyzetéről, munkájuk tapasztala­tairól. Előadó: Lévai Ferenc 3./ Tájékoztató a társulások és közös vállalatok működésének tapasztalatairól, javaslat a to­vábbi feladatokra. Előadó : Kovács Sándor 4./ Egyebek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom