MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1977. július 12. - 1977. december 27.

33. doboz 1977. 07. 12. – 1977. 12. 27. - 539. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1977. november 1. - Oldalszámok - 539. őe. 17. o.

- 17 - . A vizsgálat eddigi szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy az iskola igazgatója Antal István és anevelőotthon igazgatója Dancs György valamint a személyzeti igazgató Holnár Lajos olyan pártvétséget követett el, amelyért pártfegyelmi büntetésre fog a fegyelmi bi­zottság javaslatot tenni. Virág elvtárs kérte a végrehajtó bi­zottságot, engedélyezze, hogy Pataki Oózsef ügyének vizsgálatával együtt Antal István, Qancs György és Molnár Lajos elvtársak ellen is pártfegyelmi eljárás induljon. A két témával kapcsolatban elhangzott javaslattal a végrehajtó bizottság egyetértett. Fekete Győr Endre elvtárs tájékoztatta a végrehajtó bizottságot, hogy a mezőgazdasági munkákban jelentős az előrehaladás. Az őszi­buza vetés és a szüret befejeződött. A termésmennyiség össze­állítása folyamatban van, legközelebb bővebben szól erről. Vaskó Mihály elvtárs tájékoztatta a végrehajtó bizottságot, hogy Óvári elvtárssal sikerült időpontot egyeztetni, november 24-én kerül sor a vb már emiitett ülésére. Kérte a vb tagjait, készüljön erre mindenki, véleményt kellene mondani Heves megyében végzett munkáról, hogyan Ítéljük meg a hely­zetet, a kongresszus óta eltelt időszakot. Szólni az irányitó mun­káról - az országos és megyei helyzetet illetően is. Kritikusnak és önkritikusnak is kell lennünk saját munkánkkal, de az irányitó munkával kapcsolatban is. 36 lenne, ha a vb tagjai elsősorban saját munkájukkal összefüggő kérdésekről szólnának, hogy az ismétlést elkerüljük. A megyék egy rószérénl már lezajlottak ezek a beszélgetések, a központi elvtársak kifogásolják, hogy a felsőbb pártszervek intéz­kedéseivel, munkájával kapcsolatban kritikai észrevételek nem hang­zottak el. 9 órakor kezdenénk a vb ülést, Vaskó elvtárs másfél órás tájékozta­tót adna, utána vita, vélemények elmondása. Ölés után szűkebb kör­ben pártfunkcionáriusokkal beszélgetés, ahol Óvári elvtárs adna tájékoztatást avb üléséről és országos kérdésekről. A pártbizottság vezetői most beszélgetést folytatnak a pártbizott­ság tagjaival. Ennek az a célja, hogy megtudjuk, hogyan vélekednek a munkáról, bizonyos kérdésekről. Ezeket a véleményeket az Óvári elvtárssal folytatott beszélgetéshez is szükségesnek tartjuk. Tájékoztatásul elmondotta, hogy a csuvas elvtársak a 6o. évforduló ünnepségeire megyei delegációt hivtak. A megyei vezetés véleménye, hogy két tagú delegáció képviselje Heves megyét. A csuvas elvtársai kérése, hogy Vaskó elvtárs is utazaon ki. A vb hozzájárulását kérte ehhez. A delegáció másik tagja Molnár Dózsef elvtárs, a KB munkatár­sa. Vaskó elvtárs elmondotta, hogy 3-án indulnak és 7-én érkeznek vissza. A bejelentésekkel és tájékoztatóval a végrehajtó bizottság egyetértett. / I Eger, 1977. november 14. \f-&J\A> ^Cp^X^ \p { wJh~l Vaskó Mihály Koczka Oózsefné jkv.vezető Heves -.negyei Unitár 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom