MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1975. július 1. - 1975. december 23.

29. doboz 1975. 07. 01. – 1975. 12. 23. - 488. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1975. november 18. - Oldalszámok - 488. őe. 10. o.

- lffl ­Dr. Sipos István elvtárs elmondotta, hogy a vb a szakmunkásképzés helyzetét tárgyalva megbízást adott arra, hogy nézzék át a problémákat, és hozzuk ezt az illetékes minisztérium tudomására. Elmondotta, hogy a munka egy részét elvégezték, feljegyzés készült, Hanga Mária miniszterhelyettessel megbeszélték ezt a kérdést. Jogosnak tartják a végrehaj­tó bizottság felvetését, a feljegyzésben foglaltakat. A közeljövőben le fog jönni, beszélgetni fog az elvtársakkal, az a kérése, hogy a megoldásban a megye vállaljon kísérleti szerepet. A két főiskolai napirend tárgyalásánál is kaptunk olyan megbízást, hogy mértjük fel a tárgyi feltételeket és hozzuk az illetékes minisztérium tudo­mására. Az Oktatási Minisztériumban Kardos József főosztályvezető elvtárs tudomására hoztam a vb állásfoglalását. Elmondotta, hogy az igények egy része jogos, de ezek tanulmányozást kivannak, bizonyos része központi keretből oldható meg. Nyilatkoztak abban sis, hogy felsőoktatási intézmények vonatkozásában mindössze egy kollégium épül, azt az egri főiskola kapja meg. A végrehajtó bizottság tudomásul vette Sipos elvtárs tájékoztatóját. Vaskó Mihály elvtárs tájékoztatásul elmondotta, hogy 27-án központi bizottsági ülés lesz. Előzetes értesülés szerint megyei és járási szinten is pártbizottsági ülést kell tartani, de erről majd a KB dönt. Munkatervünk szerint 2 pártbizottsági ülést kell még tartani. A két főiskola napirendjét jó lenne összekötni a mostani KB anyag levitelével. Kérte a vb döntését, ill. hozzájárulását ahhoz, hogy időpontot később eldönt­hessük, mivel lehet, hogy ezt a vb legközelebbi ülése előtt meg kell tartani. Vaskó elvtárs elmondotta, hogy Maróthy László elvtárs, a KISZ KB első titkára, a Pol.Biz. tagja látogatási program szerint a megyébe látogat, a látogatás időpontját közösen 28-ban jelöltük meg. Fél napot párt-ügyekkel töltünk, a kérése az volt, hogy a másik fél napot KISZ-munkával, KISZ vezetőkkel tölthesse. A tájékoztatást a végrehajtó bizottság tudomásul vette. Eger, 1975. december 3. f r i Vaskó Mihályi • Heves megyei Levéltár ]

Next

/
Oldalképek
Tartalom