MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1975. július 1. - 1975. december 23.

29. doboz 1975. 07. 01. – 1975. 12. 23. - 478. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1975. július 1. - Oldalszámok - 478. őe. 1. o.

K|TrtM«*­Szigorúan bizalmas! Készült 2 példányban. U Jegyzőkönyv Készült a Heves megyei párt-végrehajtóbizottság 1975* július 1-i ülésén. Jelen vannak; Vaskó Mihály, Barta Alajos, Dorkó József, Fekete Győr Endre, Mihály Jánosné, Papp Béla, Schmidt Rezső, dr.Sipos István, Skultéti János, dr.Szűcs László, Tóth Mihály, Virág Károly vb tagok, Kiss Sándor, Papp János állandó meghivottak. Napirend; 1./ Személyi kérdés. Javaslat a megyei PB Gazdaságpolitikai Osztályára politi­kai munkatárs beállitására. Előadó; Somodi Lajos 2./ Jelentés a KB 1970. február 18-19-i - a nok politikai, gazdasági és szociális helyzetének javitására vonatkozó ­határozata végrehajtásának helyzetéről a megye ipari szö­vetkezeteiben. Előadó; dr. Holló Béla Meghívott; Lévai Ferenc 3./ Tájékoztató a végrehajtó bizottság tagjainak 1975. I* félévi látogatási tervéről, javaslat a II. félévi láto­gatásokra. Előadó; Virág Károly W Egyebek. j r [ HmsmMtiMl Uvéttir [ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom