MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1975. január 14. - 1975. június 17.

28. doboz 1975. 01. 14. – 1975. 06. 17. - 475. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1975. május 20. - Oldalszámok - 475. őe. 8. o.

- 8 ­Az egész megyét átfogó igen jelentős politikai eseményekként, kiemelkedő szereppel bimak a szakszervezeti választások. Növeli politikai súlyát, hogy összhangban és egymást megerősítve, folynak az országgyűlési képviselő választások jelölő gyűlései, amelyeket a szakszervezetek sajátos eszközeikkel igyekeznek előse­gíteni. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a választások még hátralévő szaka­szában tovább jayuljanak a tartalmi és szervezeti téren elért ered­mények, és sikerei fejeződjenek be megyénkben* Virág Károly elvtárs elmondotta, hogy a megye területén a jelölő gy üléseket, amelyekből természetesen 36-ot terveztek, tegnap estével bezárólag befejeztük. Azt lehet mondani, hogy szinte kivétel nélkül mindenhol jól sikerültek, azért fogalmazok igy, mert egy helyen, Ke­recsenden nem tartható jónak az előkészítés, ugyanis egy kb, 100főt befogadó helyiségben tervezték a gyűlést és nem egészen 50-en jelentek meg, A többi helyen mindenhol megfelelő számban biztosították a helyi politikai, társadalmi szervek a választó polgárok részvételét. Minden­hol részt vett a jelölt is. Minden jelöltet elfogadtak, A párt és népfront szervek jó szervező tevékenységet, gondos munkát végeztek Kerecsend kivételével, A párttagság fegyelmezettséggel segitette a munkát. Olyan helyen sem volt ellenállás, mint Lőrinci és környéke körzetben, ahol Komjáti a jelölt, 3-4-5 hozzászólás volt a jelölőgyüléseken. Mindenütt a jelölt támoga­tásával foglalkoztak, emellett felvetettek különböző közérdekű problé­mákkal kapcsolatos gondokat, iskola, könyvtár problémák, a képviselő támogatását, segitségét kérték. Összességében azt lehet mondani: megfelelőek, jók voltak, hangosak, lelkesek, megfelelő érdeklődést tanúsítottak, a pártszervek, népfront­szervek megfelelő előkészitő, szervező tevékenységet végeztek. Kérte, hogy a vb vegye tudomásul a következő tájékoztatást: Bokros Istvánt gyöngyösi járási munkásőr parancsnok helyettest jóvá­hagyottan javasoltuk a bentlakásos pártfőiskolai tanulmányokra, A munkásőrség országos parancsnokával való tárgyalások alapján nem tudják biztositani a helyettesítését, ennek következtében arra kellett kérnünk a PTO-t , hogy ez évben tekintsenek el nappali beiskolázásától. Kezdődik a nyári szabadságok időszaka és egyben folyamatban van a végrehajtó bizottság következő félévi munkatervének és a pártbizottság munkatervének az elkészítése. Az előző évekhez hasonlóan a munkaterv­ben szeretnénk figyelembe venni a szabadságolásokat. Meg kell tervezni, hogy a határozatképesség mindig biztosítva legyen. Az a kérése, hogy június l-ig a végrehajtó bizottság minden tagja szóban vagy Írásban a PTO-nak jelentse be a szabadsággal kapcsolatos elképzeléseit, azt, hogy külföldön tartózkodik,.üdülésen vesz részt, egyáltalán nem tud részt venni vagy jelezze ha szabadságon van de itthon tartózkodik. Ha összejönnek a javaslatok, elképzelések, megbeszéljük a javaslatok alapján hogyan tudjuk biztositani a részvételt, Papp Béla elvtárs ismertette, hogy Petőfibán^án az egyik taggyűlés ha­tározatot hozott, tiltakozásukat fejezték ki Komjáti ellen, A jelölő­gyülésre 20-an mentek el, 60 főt terveztek. Pártbizottságra hivatta és beszélt velük , L_J*véltér I

Next

/
Oldalképek
Tartalom