MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1975. január 14. - 1975. június 17.

28. doboz 1975. 01. 14. – 1975. 06. 17. - 466. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1975. január 14. - Oldalszámok - 466. őe. 1. o.

f Szigorúan bizalmas! Készült 2 példányban. Jegyzőkönyv & • ;... Készült a Heves megyei párt-végrehajtóbizottság 1975» január 14—i ülésén. Jelen vannak ;Vaskó Mihály, Barta Alajos, Csepelyi Károly, Fekete Győr Endre, dr.Havellant Ferenc, Jenéi Arturné, Mudriczki János, Pálinkás Ferenc, dr.Sipos István, Skultéti János, Sramkó László dr.Szűcs László, Virág Károly vb tagok, Papp János, Kiss Sándor állandó meghivott, Barát Károly a KB PTO részéről. Napirend; 1./ Jelentés a megye párttagságának fegyelmi helyzetéről a két pártértekezlet között. Előadó; Adarakó József Meghivott; Sárközi Ferenc KEB munkatársa " Mihály Gyula 2./ Jelentés a megye gazdaságának 197^» évi fejlődéséről és intézkedési terv az 1975. évi gazdaságpolitikai feladatokra. Előadó; Somodi Lajos j5»/ Javaslat a járási jogú pártbizottságok 4 éves munkájának minősitésére. Előadó; Lévai Ferenc 4-./ Egyebek. Tájékoztató a vezetőségválasztó taggyűlések tapasztala­tairól. Előadó; Lévai Ferenc Í Heves megyei I Levéltar [

Next

/
Oldalképek
Tartalom