MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1974. július 2. - 1974. december 31.

27. doboz 1974. 07. 02. – 1974. 12. 31. - 453. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1974. július 2.

453. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1974-07-2. Napirend: 1. Javaslat a megyei párt-végrehajtóbizottság 1974. II. félévi munkatervére. 2. Az Egri Járási Párt-végrehajtóbizottság jelentése a párt munkastílusának, munkamódszerének alakulásáról. 3. Intézkedési terv a Központi Bizottság 1974. március 19–20-i, a munkásosztály társadalmi szerepének fejlesztésérő‍l, helyzetének további javításáról szóló irányelvei megyei feladataira. 4. Különfélék: rendkívüli taggyű‍lések a kormány ár- és jövedelem intézkedéseivel kapcsolatban. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom