MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1971. március 2. - 1971. december 21.

22. doboz 1971. 03. 02. – 1971. 12. 21. - 381. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1971. október 12. - Oldalszámok - 381. őe. 4. o.

— • - 3 ­III. napirend A napirenddel kapcsolatban Vadász József, Jenéi Arturné, Barta Alajos és dr. Sipos István elvtársak tettek fel kérdéseket, melyekre dr. Varga József elvtárs válaszolt. Hozzászólások : Vadász József elvtárs a napirendet szükségesnek, fontosnak és időszerűnek tartja, egyezik a gyöngyösi pártbizottság idegenforgalommal kapcsolatban kialakult elképzeléseivel. A mátraaljai üdülő-terület forgalmát idegenforgalmi ven­dégek fogadását lényegesen megkönnyítette a vizmü befe­(^ jezése, valamint az idegenforgalmi létesítmények szennyvíz­hálózatának megoldása. Az lo26-os kormányhatározattal kap­csolatban nagyjelentőségét tulajdonit a mátrai üdülő­terület korszerűsítésének és megelégedését fejezi ki a kormányhatározatban foglaltakkal kapcsolatban. Kérése az, hogy az idegenforgalommal kapcsolatosan elkészü­lő intézkedési tervben a feladatok legyenek konkretizálva és a végrehajtása érdekében szükséges felelősök is meg legyenek jelölve. Felveti a továbbiakban a Mátrafüredi Szálló építkezésével kialakult nehézségeket. Sürgeti annak tisztázását, mivel a megépítésre nagy szükség van. Vagy társulásos formában vagy valamilyen módon sürgős annak megoldása. A vendéglátó kereskedelemmel kapcsolatosan elmondja, hogy • az egységek létrehozása nagyban megkönnyítette és színvo­nalassá tette az idegenforgalom kielégítését, ellátását, súlyos gondot okoz azonban az, hogy a megépült korszerű, az általános igényeket kielégitő kisvendéglőkés egyéb ilyen vendéglátó egységek színvonala bizonyos idő multán erősen csökken, szinte kocsma, illetve lebuj jelleget ölt. Sürgősen felül kell vizsgálni és hathatós intézkedé­seket kell tenni ezeknek az egységeknek szintentartása, megóvása miatt. Szűcs László elvtárs : Az idegenforgalommal kapcsolatban előterjesztett anyagot jónak tartja, megfelelően tükrözi az eddig megtett utat és érzékeli az elvégzendő fontos feladatokat. Pelhivja a megyei tanács figyelmét arra, hogy nagy gondot okoz a főiskolának az évközi szünetben ideiglenesen igénybe vett kollégiumi probléma, amely az átfutó turisták elhelye­zésére van igénybe véve. Jelentős a kártétel, amely bizony eléggé nehéz helyzetet teremt ugy az alkalmazottak között, mint a vezetésnek. [Hevesmegyei I I Levél tár j -

Next

/
Oldalképek
Tartalom