MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1971. március 2. - 1971. december 21.

22. doboz 1971. 03. 02. – 1971. 12. 21. - 365. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1971. március 2.

365. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1971-03-2. Napirend: 1. Javaslat megyei tanácstag jelöltekre, megyei tanács vb tagjaira és a megyei tanács vezető‍ire. 2. A füzesabonyi járási pártbizottság jelentése a pártdemokrácia helyzetérő‍l az alapszervezetekben. 3. Jelentés a megyei tanács és vb járási hivatalai kialakításának szervezeti és személyi kérdéseirő‍l. 4. Jelentés a Politikai Bizottság 1968. évi, az energiastruktúra korszerű‍sítésérő‍l szóló határozata végrehajtásáról Heves megyében. 5. Különfélék: esti egyetemi beiskolázásra javaslat. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom