MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1970. január 6. - 1970. június 23.

20. doboz 1970. 01. 06. – 1970. 06. 23. - 343. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1970. április 28. - Oldalszámok - 343. őe. 55. o.

IxcVcS ^e 6 je iaíiacsa Voe.xeij.aJ tó JDI^O'U Ssága Elnökét ől Eger;Kossuth Lajos u 9. Telefon:13-00: Jelentós a visontai Thorez külfejtés és a Gagarin Hőerőmű beruházással kapcsolatos és a tanácsi gazdaságot érintő kérdésekben tett intézkedésekről. _ A visontai nagyberuházás megvalósításával összefüggő tanácsi fel­fp adatok két nagy munkaterületre terjednek ki.^Bzek egyike a beruhá­zások megvalósításával összefüggő koordináció, mig a másik taná­csi gazdaság egyébként is állandó kulturális, művelődésügyi, egész­ségügyi, kereskedelmi ágazatainál jelentkező feladatait foglalja magába. Mint ismeretes a külfejtés beruházási programjában Visonta község teljes szanálása elő volt irányozva. Ennek megfelelően a tanácsi koordinációs^tevékenység község áttelepítésének végrehajtásához szükséges előkészítési munkákra irányult. A község áttelepités végrehajtására vonatkozó beruházási program elkészítését követően a Nehézipari Minisztérium előterjesztése alapján a Gazdasági Bi­zottság 10.132/1969. sz. alatt határozatot hozott, mely szerint a Thorez külfejtés módosított művelési koncepciója alapján Visonta község nem kerül áttelepítésre. Ugyan ezen határozat intézkedik, hogy a módosait helyzetnek meg­^ felelően az illetékes szervek a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A Gazdasági Bizottság által hozott határozatnak megfelelően a Megyei Tanács Elnöke tájékoztatta a község lakosságát, az uj helyzetről. A Gyöngyös járási Végrehajtó Bizottsága az 1969. május 29-i üló­sc'a 68/1969.VB.sz. határozatával a 21o/2/1966.VB«sz. határozattal elrendelt épitési tilalmat feloldotta. S határozat alapján le­hetővé vált, hogy községben a korábban leállított lakásépítések épület felújítások meginduljanak. A Végrehajtó Bizottság vezetői megtárgyalta^, hogy az uj helyzet­nek megfelelően milyen feladatok végrehajtása szükséges a taná­csok részéről. Ugy határoztak,hogy a visontai nagyberuházók és ./. rHevésineW 6 '1 I LEvéttár__J

Next

/
Oldalképek
Tartalom