MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1969. július 1. - 1969. december 16.

19. doboz 1969. 07. 01. – 1969. 12. 16. - 331. őrzési egység: Rendkívüli végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1969. október 31. - Oldalszámok - 331. őe. 1. o.

Jegyzőkönyv Készült a Heves megyei párt-végrehajtóbizottság 1969, október 31-én megtartott rendkiviili ülésén. Jelen vannakt Oláh György, Fekete Győr Endre, Hazai Béla, Havellant Ferenc, Mudriczki János, Pálinkás Ferenc, Sipos István, Tamás László vb tagok, • Varga Péter elvtárs a KB képviseletében, valamint Bari József meghívott. Tárgy; Birő József elvtársnak a megyei párt-végrehajtóbizottság 1969, szeptember 23-i ülésén elfogadott, személyét érintő javaslat­tal kapcsolatos kérésének megvitatása. Oláh György elvtárs tájékoztatta a végrehajtó bizottság tagjai, hogy Biró József elvtárs a megyei párt-végrehajtőbizottság 1969» szeptem­ber 23-i ülésén elfogadott, személyét érintő fegyelmi javaslattal kapcsolatban kéréssel fordult hozzá. Kérte a megyei pártbizottság elé terjesztendő fegyelmi javaslat felülbírálását,annak mértékét csökkenteni* Mivel e javaslat módositására csak a párt-végrehajtóbizottságnak A van lehetősége, ezért felkérte Biró József elvtársat, hogy kérését ^ terjessze a végrehajtó bizottságelé. Biró József elvtárs elmondotta, hogy a párt-végrehajtóbizottság javaslatát, miszerint a pártbizottság őt szigorú megrovás pártbün­tetésben részesítse, valamint zárja ki a megyei pártbizottság tagjai sorából, súlyosnak tartja. Hibáját, a végrehajtó bizottság részéről elhangzott kritikát átgon­dolta, tettét megbánta, minden biztositék megvan arra, hogy ilyen hibát a jövőben nem fog elkövetni. Elmondotta továbbá, hogy a Csehszlovákiának nyajtott gazdasági segitség jelenleg az ő korábbi javaslatát igazolja. Konkrét kérése, hogy a megyei párt-végrehajtóbizottság ne javasolja a megyei pártbizottság tagjai sorából való kizárását. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom