MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1968. július 2. - 1968. december 29.

17. doboz 1968. 07. 02. – 1968. 12. 29. - 295. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1968. július 2.

295. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1968-07-2. Napirend: 1. Személyi kérések: K. J. beállítása munkatársként a Párt- és Tömegszervezetek Osztályára; A. I., H. S., M. G., M. N. és Sz. B. fegyelmi ügye. 2. Jelentés a gazdasági mechanizmus propagandájának tapasztalatairól. 3. Intézkedési terv a pártalapszervezetek vezető‍ségei újjáválasztásának elő‍készítésére és lebonyolítására. 4. Javaslat a megyei pártszervek 1968. II. félévi munkatervére. 5. Tájékoztató a hittanbeíratás megyei tapasztalatairól; járási első‍ titkári értekezlet tartásáról és a visontai beruházás pártszervezeteinek helyzetérő‍l, pártbizottság létrehozásáról. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom