MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1967. október 10. - 1968. június 18.

16. doboz 1967. 10. 10. – 1968. 06. 18. - 282. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1967. december 19. - Oldalszámok - 282. őe. 2. o.

A Végrehajtó Bizottság a helyszini szemle után a Hőerőmű nagy­termében folytatta ülését. Az előterjesztéssel kapcsolatban Biró, Havellant, Földi, Mud­riczki, Sramkó elvtársak tettek fel kérdéseket. A kérdésekre Halász, Kallós és Vajay elvtársak válaszoltak. Hozzászólások: Biró József elvtárs véleménye szerint az előterjesztés és a kérdésekre elhangzott válaszok jó képet adnak a beruházás jelen­legi helyzetéről. A továbbiakban tájékoztatást adott a Gazdasági Bizottság 1967« A december 18-i üléséről, ahol a nevezett beruházás kisajátításának, ^ kártalanításának kérdéseit vitatták meg. A GB határozatával ki­vételes eljárást tesz lehetővé, másrészt rögzitette, hogy az érintett termelőszövetkezetek termelési volumenüket illetően ne károsodhassanak, továbbá Visonta község áttelepítését 1977-78-ig látja indokoltnak. Ennek alapján Üjvisonta-Halmajugra területén l969~7o-ben lehetővé kell tenni az épitést. Szólt arról, hogy a megyei ív'íEZŐBER kidolgozta 5 tsz fejlesztési koncepcióját, mely mintegy 559 millió forint beruházási igényt is jelent. Ebből mintegy 128 millió forint terheli a tsz-eket. Véleménye szerint Visonta község áttelepítését illetően az elő­készületek kielégítő ütemben haladnak, azonban valószinü, hogy a kártalanítás költségei jelentősen megemelkednek. Állandó vita tárgya a hányó hasznosítása, illetve a rekultiváció. Szerinte későbbi elhatározás témája lesz a célszerű mezőgazdasági kul­£ túra megválasztása. Javasolta, hogy a GB és a megyei párt-vb határozata alapján a megyei tanács illetékes osztályai és a megyei PB osztálya dol­gozzon ki előterjesztést, ütemtervet a község áttelepítésére. dr. Földi Pál elvtárs egészében egyetértett az előterjesztéssel é's a"kérdésekre elhangzott válaszokkal. Javasolta, hogy a határozatban mondjuk ki: a beruházáson dolgozó gazdasági egysé­gek nagyobb koordinációját kell megvalósítani és fontos kérdé­sek tárgyalásánál a pártszervezetek vezetői is kellően képvisel­tessék magukat. A következő években fokozottabban törekedjünk a politikai munka szinconalának, hatékonyságának emelésére, melynek érdekében nagyobb súlyt helyezzünk a politikai információ megszervezésére, a kellő formák megteremtésére. I Neves megyeTl [ Levéltár J

Next

/
Oldalképek
Tartalom