MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1965. október 12. - 1966. április 26.

13. doboz 1965. 10. 12. – 1966. 04. 26. - 224. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1965. október 12.

224. Végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve 1965-10-12. Napirend: 1. Jelentés a szocialista termelési viszonyok megszilárdításáról és továbbfejlesztésérő‍l a mező‍gazdaságban. 2. Jelentés a megyei, járási sportbizottságokban és a nagyobb sportegyesületekben mű‍ködő‍ pártcsoportok irányításáról és politikai-ideológiai nevelő‍ munkájáról. 3. November 7-e megünneplésének terve. 4. Különfélék: F. K. munkásmozgalmi múltjának elismerése; Gyöngyösi járás státuskérelme. ————————————— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI 1956–1989 ————————————— —————————————————————— HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom