MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1964. november 10. - 1965. szeptember 28.

12. doboz 1964. 11. 10. – 1965. 09. 28. - 222. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1965. szeptember 14. - Oldalszámok - 222. őe. 11. o.

> 44 Hazai Béla elvtárs szóbeli bejele ntése: • Ertesitett a Titkárság, hogy Vajai István elvtársat jóváhagy­ta pártszervezőnek a külszíni építéshez. 1965 október 1-tól jun. 3o-ig együtt látja el a visontai létesítmény és a Bán­hidai Erőmű' létesitmánye pártszervezását. Két kérése volt, egyik, hogy felesége esti .rcemi tanár és segítsünk abban, hogy felesége ugyanilyen m dolgoz-* hasson. Erre van mód, mert jelenleg G-ere elvtárs látja el a gyöngyösi tagozatot. Másik, hogy 5 tagú a család és ennek megfelelő lakást kér. A /öngyösi elvtársakkal ezt megbeszéltük, ugy nyilatkoztak, hogy erre lesz lehetőség. A Központi Bizottság Külügyi Osztályától kaptunk egy levelet,, amely arról szól, hogy hogyan kell intézni külföldi diploma­tákkal, szocialista 'és nem szocialista országokkal való kap­csolat felvételét. Az a- javaslatunk, hogy a Megyei Pártbizott­ság osztályai ismerjék meg ezt az anyagot, és hatáskörükbe tar­tozó tanáccsal, tömegszervezettel adott esetben Ismert: : meg. Ebben a Propaganda és Művelődési Osztálynak és a PTO-nak van • a legközvetlenebb tennivaló'ja. Ezt a két osztályt bizsuk meg ezzel a feladattal. J \

Next

/
Oldalképek
Tartalom