MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1960. július 12. - 1960. december 28.

7. doboz 1960. 07. 12. – 1960. 12. 28. - 91. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1960. augusztus 9. - Oldalszámok - 91. őe. 23. o.

^ y Szigorúan bizalmas J Készült 2o páldányban. Eger, l%o, aug, 4. 25/1/53/W^é. f a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem első éves hallgatóira. __ __, JSLÉJt Munkahelye f_ J^S/ié&Li:. - P.sf.§£ *Tl'"85.x P»^Xlása 1/ Scheffer Géza M.Tanáos tervgazd.főisk. nincs p.tag 2/ Papp Sándor « mg.akadémia 3 hetes « 3/ Székely Pereno * mg.technikum nincs pk; 4/ dr.Aros Tibor " egyetem •» pk. 5/ dr.Szabó Elemér M.Kórház egyetem áll.vizsg.p.tag 6/ Csecs István " érettségi 2 hónap " 7/ Muési Sándor M.Tanáos érettsági 2 hónap " 8/ dr.Benyó Ilona H egyetem nincs pk, ^9/ dr. Barta József »' , egyetem " pk. Wo/ Magda Miklós « érettségi « pk. 11/ Tóth Lajos •' érettségi » p.tag 12/ dr. Lészló György « egyetem " pk. 13/ Szecskó János » 1 gimn* 3 hetes p.tag 14/ Hagy Dezső J. Tanács 2 gimn. nincs p.tag 15/ Hudák Imre M.Tanács mg.akadémia 5 hónap p.tag 16/ Görög István J.Tanács 4 polg. 2 hónap p.tag 17/ dr.Edelényi Bála ped.főisk. egyetem nincs pk. 18/ dr.Edelényi Bélánd KSzg.Techn. egyetem » pk. 19/ Halmos Gyula " " egyetem " p.tag 2o/ Vass Gyuláné Gárdonyi g# ped,főiskola " pk. 21/ Horváth Béláné I.sz#ált.isk.tanítóképző » p.tag 22/ Dancza Jánosná III." » « ped .főiskola 5 hónap » 23/ Kovács Andr^sné III." " " érettségi nincs P.tag 24/ Farkas Elemérné X.sz.Napközi tanítóképző " « 25/ Horváth József Detk Ált.Isk.ped.főiskola • " 26/ Szálai László Nagytálya Ált .isk.tanítóképző " pk. • 27/ Poprádi László Sirok ált. Isk. ped.fősikola « p.tag 28/ Horváth Mihály . Ludas • "tanítóképző. • » #29/ Környei László MJCapság érettségi " " 3o/ Boda József " érettségi 3 hónap " 31/ Szaniszló Károly * érettségi nincs p.tag 32/ Bartó János V. « 8 ált. 1 hónap « 33/ Kelemen József V. " 1 gimn. 3 hetes " 34/ Krisztián András V. » 8 ált. 1 hónap " 35/ Szabó Bálint Füzesabony Kapság érettségi nincs " 36/ Bakos István « " 8 ált. " » 37/ Martinkovlcs I.P.vására M 8 ált. 1 hónap « 38/ Gyurcsik Ernő Lobó Laki. 8 élt. 1 év hado. « 39/ Hagy Sándor " érettségi nincs » 4o/ Poílák József • érettségi ••' pk. 41/ Halász István » érettségi 2 év hado,p.tag 42/ Montvai András » 8 ált. 2 év •• " 43/ Tóbiás Mihály » érettségi " 44/ Surányi János ' Kiég. gimnázium 1 év " " 45/ Kádi Tibor . Verpelét Honv. 4 polg. . 2 év » • 46/ Szabó Károly Verpelét »» 1 gimn. 2 év » » 47/ TőkésAlbert Tarnansria " gimn. nincs • 48/ Kárpáti Lr'szló » gimn. 1 év hado. « 49/ Csiszár Miklós " 2 gimn. 1 év " " 5o/ dr.Hadas Gyula Ügyészség egyetem nincs pk. 51/ dr. Lauer Károly " * egyetem " pk. • / • Htevss m$§d \

Next

/
Oldalképek
Tartalom