MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1960. július 12. - 1960. december 28.

7. doboz 1960. 07. 12. – 1960. 12. 28. - 90. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1960. július 26. - Oldalszámok - 90. őe. 31. o.

/ /• * » Szidónián bizalmas! Kúszol* 2c pJldényban Eger, 196o. július 2o, 25/1/50/SA/Lrió J ay a s_l a t a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem igazgatójára, tanáraira ú s első. óves hallgatóira. • ........,N_ú, T „ ^Jíunkahelye^^ J.sk.yjgz_•_ •'p«i sfc»vóff &», juáll ása 1/ Scheffer Gáza M.Tanács tervgazd.főisk. nincs p.tag 2/ Papp Sándor » mg,akadémia 3 hetes «*• 3/ Szúkely Ferenc M mg.tachnikum nincs pk; >­4/ dr. Áros Tibor n egyetem « ' pk, ­5/ dr. Szabó Elemór M.kórház egyetem áll.vizsg, p.tag 6/ Csúcs István •» érettségi 2 hónap • £ 7/ Mttosi Sándor M.Tanács érettségi 2 hónap " w 8/ dr* Benyó Ilona " egyetem nincs pk. ­9/ dr. 3arta József » egyetem " pk; ­lo/ Magda Miki$8 " érettségi » pk. ­11/ Tóth Lajos ' * érettségi •» p.tag 12/ dr.László György • egyetem " pk» _ 13/ Szecskó János " 1 gimn, 3 hetes P.tag 14/ Nagy Dezső J.Tanács 2 gimn. nincs p.tag 15/ Hudák Imre M.Tanács rag. akadémia 5 hónap P.tag 16/ Görög István J.Tánáca 4 polg. 2 hónap p.tag 17/ dr.Edelényi Béla ped.főiskola egyetem ninos pk. ­18/ dr.Edelényl Béláné Közg.Techn.egyetem » pk. ­19/ Halmos Gyula Közg.Techn. egyetem " p.tag 2o/ Vass Gyulánó Gárdonyi gimn.ped.főisk. " pk. ­21/ Horváth Béláné I'.sz .élt .isk.tanitóképző » p.tag 22/ Dancza Jrnosné III. « ped.főiskola 5 hónap p.tag 23/ Kovács Andrásné III. " érettségi nincs p.tag 24/ Farkas Elemérné X.sz.Napközi tanitóképzŐ » p.tag 25/ 'Horváth József Detk Ált .Isk.ped.főiskola " P.tag • 26/ Szálai László Nagytálya Á.Isk. tanitóképzŐ " pk, ­27/ Poprádi László Sirok ilt.Isk. ped.főiskola " p.tag 28/ Horváth Mihály Ludas « tanitóképzŐ • p.tag 29/ Környei László M.Kapság érettségi Q p.tag 3o/ Boda József » érettségi 3 hónap p.tag 31/ Szaniszló Károly B érettségi nincs p.tag 32/ Bartó János V. » 8 ált. 1 hónap p.tag 33/ Kelemen József V. • 1 gimn. 3 hetes p.tag 34/ Krisztián András V. « 8. ált. 1 hónap p.tag 35/ Szabó Bálint Füzesabony Kap. érettségi nincs p.tag 36/ Bakos István " • 8 ált. « p.tag 37/ Martinkovics I.P.vására " 8 ált. 1 hónap p.tag 38/ Gyurcsik Ernő Dobó Lakt. 8 ált, 1 év hado. p.tag . 39/ Nagy Sándor » érettségi nincs p.tag. 46/ Pollák József » érettségi « pk, — 41/ Surányi János Kiég. gimnázium 1 év hadp. p.tag 42/ Kádi Tibor Yorpelét Honv. 4 polg. 2 óv hado. p.tag 43/ Szabó Károly Verpelét " 1 gimn. 2 év hado. p.tag 44/ Tőkés Albert Tarnamária • gimn. nincs p.tag 45/ Kárpáti László « gimn. 1 év hado. p.tag 46/ Csiszár Líiklós » 2 gimn, 1 óv hado. P.tag 47/ dr.Hadas Gyula Ügyészség egyetem nincs pk, _­48/ dr.Lauer Károly « egyetem " pk, _ . / ,»:' .—— . H«ves megyíí LwéSjár

Next

/
Oldalképek
Tartalom