MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1960. január 12. - 1960. június 28.

6. doboz 1960. 01. 12. – 1960. 06. 28. - 76. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1960. január 12. - Oldalszámok - 76. őe. 1. o.

i ••• Jegyzőkö n y v .__ Pelvéve a Heves megyei Párt Végrehajtó Bizottság IS60 .január 12-én tartott ülésén. Jelen vannak: Putnoki László, Biró József, JJorkó József, Tóth Sándor, Gubán Dezső, Kácsor Jánosné, J->endvai Vil­mos, Baják István, Mudriczki János, Juhász Miklós, ^^m Tamás László, Zábréczky Ferenc elvtársak és a meg­^P hivottak. Napirendi 1./ Hevesi Járási Pártbizottság jelentése a tsz-ek poli­tikai és gazdasági megszilárdításának munkálatairól. Előadó: Sallós Gyula legEivottak: Magyar István Ferencz János Holló Endre 2./ Javaslat a tsz-ek növénytermelési, zöldség és szőlő­művelési premizálására és a háztáji terület megálla­pítására . Elő adó: Tamás László Meghívot tak? .járási, városi titkárok ^app S^'ndorné ^^k Ivádi József H^^ Tóth István Hud^k Imre Kalyinka J^'nos Sramkó László Major elvt. + 1 személy PM-tc 3./ Agit.Prop. Osztályterve a tsz-i községekben tartandó falugyülé sekrő1. E lőadó: Dorkó József 4./ Különfélék. , , ^ rS5S*Sr\ Vu. i.ti« \

Next

/
Oldalképek
Tartalom